Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bild som visar Ästra gränd och Aspväge, husen som finns däe och schaktarbete som utförts där.

Östra Gränd och Aspvägen

Under höst och vinter har ett större schaktarbete gjorts mellan Torsgatan och Östergatan. Orsaken till detta är att ett nytt kvarter med 9 nya tomter projekteras längs Östra gränd. Kvarteret har fått namnet Aspvägen.

Schaktarbetets huvudorsak har varit att koppla ihop el, vatten, avlopp, dagvatten och fiber med Aspvägen, men parallellt med detta har även en hel del förbättringar gjorts i området.

  • Parkeringen längs Östra gränd har växt och förbättrats. 17 parkeringar har utökats till 28 vilket har möjliggjorts genom att göra parkeringarna raka i stället för snedställda. På parkeringen har det dessutom förberetts för framtida laddstolpar.
  • Stensättning har gjorts längs med Östra gränd och ny gräsmatta anlagts. Även vändplatsen längst ner på Östra gränd har blivit uppsnyggad och fin. Träd som stått vid parkeringen på Östra Gränd har flyttats upp till korsningen Östergatan och Östra Gränd där vi hoppas de kommer trivas.
  • Området i anslutning till cykelstigen mellan Fäladsvägen och Hugegatan har snyggats till för att ge en luftigare och trevligare yta och elstationen längs cykelstigen har tagits bort och ersatts med en ny vid grönområdet bakom Hugegatan.

Nu görs en ny trottoar längs med Östra gränd, samt att ny gatubelysning installeras. Allt kommer bli klart och asfalterat under våren 2024, informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad: den 4 juni 2024