Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter, regler, abonnemang

Kommunen ska på ett miljövänligt sätt ta hand om allt hushållsavfall i kommunen.

Avgift

Avgiften för hushållens avfallshantering består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa kostnader, kostnader för Åsens avfallsanläggning och behandling av farligt avfall. I hämtningsavgiften ingår kostnader för sopkärl, matavfallspåsar, samt transport, sortering och behandling av avfallet.

Avfallstaxa

Du kan betala din avfallsavgift med vanlig pappersfaktura, e-faktura eller autogiro. Välj det betalningssätt som är enklast för dig. Frågor besvaras av vår kundtjänst för avfall.

Här finns mer information om olika betalningssätt

Regler

All avfallshantering regleras i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller i hela Bromölla kommun.

Visste du att enligt lagen om avfall och producentansvar så är du skyldig att sortera ut ditt avfall. Detta innebär att du ska sortera ut farligt avfall, förpackningar, tidningar med mera.

Föreskrifter om avfallshantering

Abonnemang

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och, i de fall fastigheten har enskilt avlopp, för tömning av slam och latrin. Det finns abonnemang för permanentbostad och för fritidsbostad, så kallad sommarhämtning.

Sophämtning
(priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

En- och tvåbostadshus

 
Standard, Kärl 1 och Kärl 2, 4-fack
Kärl 1 töms var 14:e dag Kärl 2 en gång i månaden, hela året
2470
Kärl 1, 4-fack
Tömning var 14:e dag, hela året
2470
Kärl 1 och Kärl 2
Månadstömning av båda kärlen, kräver hemkompostering
2170
Kärl 1
Månadstömning, kräver hemkompostering
2170

Fritidshus
(vecka 20-39)

Avgift (kr)

Standard, Kärl 1 och Kärl 2, 4-fack
Kärl 1 töms 10 ggr/år och Kärl 2 töms 5 ggr/år

1160

Kärl 1, 4-fack
Töms 10 ggr/år

1160

Trädgårdsavfall

Avgift (kr)

Hämtning var 14:e dag
Vecka 11-46
800
Extra kärl 400

Latrinhämtning
(priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Permanentboende 14 dagars, engångsbehållare, helår

Fritidsboende
var 14:e dag, vecka 20 - vecka 39

Extra hämtning
utanför ordinarie tömning/behållare
3130

1130


200/behållare

Slamtömning

Avgift (kr)

Slamavskiljare, ordinarie tömning < 4 m³
Slamavskiljare, budad tömning
Volymer över 4 m³
Sluten tank, ordinarie tömning < 3 m³
Sluten tank, budad tömning
Volymer över 3 m³
Bomkörningsavgift per tillfälle
Extra tillägg tungt lock

1100
1400
200 kr/m³
1200
1500
200 kr/m³
380
550

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
avfallsanlaggning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 maj 2021