Kommentera Skriv ut

Avgifter, regler, abonnemang

Avgiften för hushållens avfallshantering utgörs av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa kostnader, kostnader för Åsens återvinningscentral och behandling av farligt avfall.

I hämtningsavgiften ingår kostnad för sopkärl, gröna påsar samt transport, sortering och behandling av avfallet. Hur stor avgiften blir beror på sopkärlets storlek och hur ofta du vill få soporna tömda.

Renhållningstaxa (inkl slamtömning)

Sophämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Sopkärl 240 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
2992,50
Sopkärl 140 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
2033,75
Sopkärl 240 liter
Sommarhämtning 9 gånger/år,
15 maj-15 september
1245
Sopkärl 140 liter
Sommarhämtning 9 gånger/år, 
15 maj-15 september
937,50
Månadstömning
Tömning var 4:e vecka
1360
Kvartalstömning
Tömning 4 gånger/år
882,50
Grön/trädgårdsavfall
Hämtning var 14:e dag, (vecka 15 - vecka 46)
781,25
Grovsopor/kolli
Hämtning av grovsopor/kolli
125
   

Latrinhämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Permanentboende 14 dagars , engångsbehållare, helår
Fritidsboende 15 maj-15 september, engångsbehållare 8 tömningar/år
Extra hämtning engångsbehållare
1762,50
660

101,25
   

Slamtömning

Avgift (kr)

Slamavskiljare, ordinarie tömning > 4 m³
Slamavskiljare, budad tömning
Volymer över 4 m³
Sluten tank, ordinarie tömning > 3 m³
Sluten tank, budad tömning
Volymer över 3 m³
Bomköriningsavgift per tillfälle
Extra tillägg tungt lock
Timavgift per timme

1250
1500
200 kr/m³
1450
1875
200 kr/m³
375
625
1000

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2017