Kommentera Skriv ut

Avgifter, regler, abonnemang

Kommunen ska på ett miljövänligt sätt ta hand om allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen.

Avgift

Avgiften för hushållens avfallshantering består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa kostnader, kostnader för Åsens avfallsanläggning och behandling av farligt avfall. I hämtningsavgiften ingår kostnader för sopkärl, gröna påsar, samt transport, sortering och behandling av avfallet. Storleken på tömningsavgiften beror på kärlets storlek och hur ofta tömning sker.

Regler

All avfallshantering regleras i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller i hela Bromölla kommun.

Visste du att enligt lagen om avfall och producentansvar så är du skyldig att sortera ut ditt avfall. Detta innebär att du ska sortera ut farligt avfall, förpackningar, tidningar etc.

Bromölla kommuns renhållningsföreskrifter hittar du här

Abonnemang

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och i de fall fastigheten har enskilt avlopp, för tömning av slam och latrin. När du beställer ett abonnemang för avfallshämtning kan du välja mellan ett kärl på 140 liter eller 240 liter. Det finns abonnemang för permanentbostad och för fritidsbostad, så kallad sommarhämtning.

Avfallstaxa

Sophämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Sopkärl 240 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
2992,50
Sopkärl 140 liter
Hämtning var 14:e dag, hela året
2033,75
Sopkärl 240 liter
Sommarhämtning 9 gånger/år,
15 maj-15 september
1245
Sopkärl 140 liter
Sommarhämtning 9 gånger/år, 
15 maj-15 september
937,50
Månadstömning
Tömning var 4:e vecka
1360
Kvartalstömning
Tömning 4 gånger/år
882,50
Grön/trädgårdsavfall
Hämtning var 14:e dag, (vecka 15 - vecka 46)
781,25
Grovavfall/kolli
Hämtning av grovavfall/kolli
125
   

Latrinhämtning (priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

Permanentboende 14 dagars , engångsbehållare, helår
Fritidsboende 15 maj-15 september, engångsbehållare 8 tömningar/år
Extra hämtning engångsbehållare
1762,50
660

101,25
   

Slamtömning

Avgift (kr)

Slamavskiljare, ordinarie tömning < 4 m³
Slamavskiljare, budad tömning
Volymer över 4 m³
Sluten tank, ordinarie tömning < 3 m³
Sluten tank, budad tömning
Volymer över 3 m³
Bomkörningsavgift per tillfälle
Extra tillägg tungt lock
Timavgift per timme

1250
1500
200 kr/m³
1450
1875
200 kr/m³
375
625
1000

Kontakt

Christel Hasselqvist
Miljöingenjör
0456-82 21 55
(SMS 0709-17 11 55)
christel.hasselqvist@bromolla.se

Ulrika Lundh
Projektledare
0456-82 20 04
(SMS 0709-17 12 69)
ulrika.lundh@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 juli 2017