Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Biståndshandläggare

Ansöka om hjälp och stöd.

För att ansöka om hjälp och stöd, till exempel hemtjänst eller lägenhet på särskilt boende, vänder du dig till en av kommunens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter påbörjas en utredning som ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Vid avslag har du rätt att överklaga beslutet, detta kan biståndshandläggaren hjälpa dig med.

En ansökan kan framföras muntligt eller skriftligt, se blanketter nedan.
Ansökan om bistånd hemtjänst
Ansökan om bistånd särskilt boende

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga det. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Malmö, men det är till oss i kommunen som du ska skicka in ditt överklagande. Tala om hur och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

För att överklagan ska kunna prövas måste den ha inkommit till biståndshandläggare senast inom tre veckor från den dagen du tog del av beslutet. Har din överklagan inkommit i rätt tid kommer den att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte biståndshandläggaren ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Överklagan skickas till: Kommunstyrelsen, Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla

Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta biståndshandläggaren som handlagt ditt ärende.

Kontakt biståndshandläggare

Julia Nilsson
Biståndshandläggare
0456-82 21 73
julia.nilsson1@bromolla.se

Ida Adelsbo
Biståndshandläggare
0456-82 23 40
ida.adelsbo@bromolla.se

Nellie Hallberg Lilja
Biståndshandläggare
0456-82 22 93
nellie.hallberglilja@bromolla.se

Kontakt vårdplanerare

Therese Lindstammer
Vårdplanerare
0456-82 25 22
therese.lindstammer2@bromolla.se

Stefan Andersson
Vårdplanerare
0456-82 21 60
stefan.andersson2@bromolla.se

Telefontid: Måndag 10-11.30 Tisdag 13-14 Onsdag 13-14 Torsdag 13-14 Fredag 10-11.30

Sidan senast uppdaterad: den 5 juni 2024