Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Familj, barn och unga

Det kan komma tillfällen då du eller din familj behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner, inte räcker till eller helt saknas, har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att den enskilde får sina behov tillgodosedda om de inte kan tillgodoses på annat sätt.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och/eller behöver skydd bör du anmäla detta till kommunens socialtjänst. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. De uppgifter du behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnets finns och vem som gör anmälan.

Kontakta mottagningstelefonen om det gäller anmälan om barn som far illa eller om du behöver rådgivande samtal.

Mottagningstelefon

Individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon: 0456-82 26 21. Mottagningstelefonen är öppen:

Måndag 13-14.30
Tisdag 10-12
Onsdag 13-14.30
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid kan du ringa Sociala jouren 040-676 90 58.

Kontakt

Kate Hörmarker
Enhetschef
0456-82 26 10
kate.hormarker@bromolla.se

Linda Kjellberg
1:e socialsekreterare
0456-82 25 14
linda.kjellberg@bromolla.se

Anna Roskvist
Socialsekreterare
045682 23 51
anna.roskvist@bromolla.se

Tobias Nilsson
Socialsekreterare
0456-82 23 62
tobias.nilsson@bromolla.se

Fredrika Bergereau
Socialsekreterare
0456-82 23 61
fredrika.bergereau@bromolla.se

Yvette Bergsjö
Socialskreterare
0456-82 20 38
yvette.bergsjo@bromolla.se

Lisbeth Larsson
Socialsekreterare
0456-82 23 81
lisbeth.larsson@bromolla.,se

Petronella Magnusson
Socialsekreterare
0456-82 20 32
petronella.magnusson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 april 2024