Kommentera Skriv ut

Kommunalt studieförbundsbidrag

Studieförbund som är verksamma i Bromölla kommun kan söka kommunalt verksamhetsbidrag.

Målet med kommunalt bidrag:

• bidrar till att stärka och utveckla demokratiska värderingar
• främjar jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling
i samhället
• bygger på människors fria och frivilliga kunskapssökande
• främjar mötesplatser där möten över generationsgränserna äger rum
• bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i och utvecklingen av kulturlivet

Ansökan om bidrag ska inkommit senast den 30 april 2018.
(ansökan är öppen från 10/2 till 30/4)

Ansökning sker digitalt. 

Klicka här för att söka bidrag (inloggning krävs och föreningsuppgifter måste vara uppdaterade/godkända).

Till ansökan ska bifogas bland annat (enligt ansökan och regler):

  • Verksamhetsplan
  • Verksamhetsberättelse
  • Budget
  • Verksamhetsstatistik/STUV-sammandrag och i övrigt erforderliga dokument.

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer.pdf

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer (gäller från 2018-01-01)

Behöver ni inloggningsuppgifter eller har frågor kontakta Hans Forsberg, hans.forsberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 februari 2018