Kommentera Skriv ut

Kommunalt studieförbundsbidrag

Studieförbund som är verksamma i Bromölla kommun kan söka kommunalt verksamhetsbidrag.

Målet med kommunalt bidrag:

  • stödja en verksamhet som bidrar till en demokratisk grundsyn och utveckling i samhället
  • främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling
  • bygger på människors fria och frivilliga kunskapssökande
  • präglas av demokratiska värderingar och samarbete
  • främjar folkbildning och kulturverksamhet av god kvalité i kommunen.

Ansökan om versamhetsbidrag som utbetalas år 2017 ska ha inkommit senast den 30 april 2017.

Ansökning sker digitalt för år 2017 

Klicka här för att söka bidrag (inloggning krävs och föreningsuppgifter måste vara uppdaterade/godkända).

Till ansökan ska bifogasbland annat(enligt ansökan och regler):

  • Verksamhetsplan
  • Verksamhetsberättelse
  • Budget
  • Verksamhetsstatistik/STUV-sammandrag och i övrigt erforderliga dokument.

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer.pdf

Behöver ni inloggningsuppgifter eller har frågor kontakta Hans Forsberg, hans.forsberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2017