Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Överklaga beslut

Som kommuninvånare har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med. Överklagande gör du genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Möjligheten att överklaga ett beslut som redovisas i protokollen på anslagstavlan gäller i tre veckor från den dag då protokollet anslås. Ett överklagande ska vara skriftligt och i överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska skickas in till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsbesvär

Om du vill klaga på ett beslut som rör dig själv kallas det för förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Överklagandet ska skickas in till kommunen och ska ha kommit in inom tre veckor från det att du fick del av beslutet.

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 december 2017