Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Lilla Kunsgsleden

Lilla Kungsleden

Lilla Kungsleden - "en storslagen känsla". Lilla Kungsleden förmedlar med sina slottsmiljöer och forsande vatten en storslagen känsla. Lämplig för vandring.

Begränsad framkomlighet längs Årupsvägen på grund av schaktning för vatten och avlopp.

Lilla Kungsleden invigdes 1999 av kung Carl XVI Gustaf. Leden är 4 km lång och börjar nära centralorten Bromölla, inte långt från Årups slott. Här finns parkeringsplats, rastbord och informationstavla. Från parkeringen följer du gröna markeringar och kommer snart in i slottsallén, intill Årups slottspark. Efter slottet går leden genom Årups hjorthägn. Därefter följer den tätt inpå Skräbeån ner till åns mynning ut i Östersjön. Antingen kan du vandra över bron och passera Garvaregården eller vandra den smalare stigen väster om ån ner till Nymölla kvarn. Stigen fortsätter sedan mellan pappersbruket Stora Enso och Skräbeån ner till havet.

Under vandringen möts du av bokskog och blandlövskog. På våren är marken täckt av vitsippor. Vanliga fåglar i området är bofink, mesar och näktergal. Även kungsfiskare, strömstare och rosenfink lever här. Bland rovfåglar är ormvråk och glada dominerande arter.

Besöksmål längs vägen: Kungastenen - Årups slott – Skräbeån - Garveriet i Nymölla - Nymölla Kvarn - Stora Enso

Leden kan vandras i andra riktningen också. Dessutom går det utmärkt att koppla samman Lilla Kungsleden och Edenryds Kustled för en längre vandring med härliga upplevelser.


Lilla Kungsleden – ”a magnificent feeling”

Suitable for hiking
Lilla Kungsleden with its manor environments and fast waters conveys a magnificent feeling.

Lilla Kungsleden was inaugurated in 1999 by King Carl XVI Gustaf. The hiking trail is 4 km long and starts close to the chief town Bromölla, not far from Årup’s manor house. There is a parking area, an information board and a picnic area. From the parking area, you follow the green markings and you will soon enter the walkway which goes to the manor house next to Årup’s park. After the manor house, the hiking trail will take you through Årup’s reindeer enclosure.

After that, it follows the river Skräbe quite closely all the way down to the river’s estuary which opens out into the Baltic Sea. You can either walk across the bridge and pass Garvaregården or choose the narrower path to the west of the river, down to Nymölla Mill. The path then continues between the paper mill, Stora Enso, and the River Skräbe down towards the sea.

Along the trail you will enter both beech and mixed deciduous forests. During the spring, the ground is covered in wood anemones. Common birds in the area include the chaffinch, the titmouse and the nightingale. You will also find the kingfisher, the dipper and the scarlet rose finch. Among birds of prey, buzzards and red kite are dominating species.

The trail can be hiked in both directions. It is also nice to connect the Lilla Kungsleden and Edenryds Kustled for a longer hike with wonderful experiences.

Översättning: Daccab

Kontakt

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
sara.widesjo@bromolla.se

Bromölla turistinformation
Hermansens gata 22
Box 18, 291 25 Bromölla
0456-82 22 22
turistinfo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 25 april 2023