Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattnets kvalitet och tillgång kan förändras med tiden. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

För brunnar som förser mer än två hushåll eller om bostäder hyrs ut rekommenderas att ta prov varje år.

Hur gör man en vattenanalys?

För analysen av vattnet bör ett så kallat ackrediterat laboratorium anlitas. Vattenprov tas i särskilda provtagningsflaskor som går att beställa på laboratoriernas hemsidor. Provet ska vara taget samma dag som det lämnas in. För prisuppgifter och mer information hänvisar vi till laboratoriernas hemsidor.

Miljökontoret erbjuder analys av brunnsvatten till ett reducerat pris till privatpersoner med enskild dricksvattenbrunn i kommunen. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljökontoret, via kopior på analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du provflaskor i Eurofins webshop, logga in med kampanjkod "BromollaBrunn1514" för att ta del av de reducerade priserna.

Du kan sedan antingen lämna in ditt vattenprov i receptionen på kommunhuset i Bromölla eller beställa en fraktetikett (extra kostnad på 150 kr) och lämna in hos närmaste postombud. Inlämning i kommunhusets reception kan endast ske på Tisdagar 8-12.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunniga personer för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. 

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Var hittar jag mer information?

I Handboken Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar kan du bland annat läsa mer om vad de olika parametrarna i en vattenanalys innebär, vad orsaker till otjänligt vatten kan vara och vad du kan göra åt det. 

Sveriges Geologiska undersökning SGU - grundvatten finns ytterligare ínformation

Socialstyrelsen och SGU har sammanställt två broschyrer med tips och vägledning för dig som har eller planerar att anlägga en dricksvattenbrunn:

Att anlägga brunn

Sköt om din brunn

Kontakt

Lisette Nilsson
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2020