Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Förskolor

I Bromölla kommun finns åtta kommunala förskolor. Det finns inga privata alternativ.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar erbjuds förskola.

Barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka.

Vid arbete på obekväma arbetstider finns möjlighet att få förskola på kvällar, nätter och helger på kommunens dygnet-runtöppna förskola som finns på Törnsångaren. 

Barn som fyller 6 år under året är skolpliktiga. Förskoleklassen är inte längre frivillig, skolplikten blir därmed tioårig.

Sammanslagning av fritids under sommaren (v28 - v31) 

Under sommaren när många barn är lediga slår förskolorna ihop sin verksamhet. Det betyder att ditt barn tillfälligt kan få gå på en annan förskola under några veckorna v28 - v31. 

 

 

Information om IST Home Skola, den nya appen som ersätter InfoMentor

Från och med 2 maj börjar samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla
kommun använda appen IST Home Skola. Appen gäller för vårdnadshavare som
har barn placerade på förskolan och för vårdnadshavare som har fritidshemsbarn
placerade på Nattugglan.

Vi rekommenderar att ni redan nu börjar registrera barnets schematider.

Det är ert ansvar som vårdnadshavare att registrera ert barns omsorgsbehov här. Tidsramen för schemaläggningen ska motsvara den tid då ert barn behöver omsorg på grund av att ni som vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande, föräldralediga, eller när barnet deltar i allmän förskola. Tiden för allmän förskola är kl. 8.00 till 11.00.

Som vårdnadshavare är det också ert ansvar att meddela förskolan om era barns frånvaro och ledighet via appen.

Här nedan hittar ni länkar till information samt vanliga frågor om appen:

Appen IST Home Skola, information Bromölla
Så här fungerar IST Home Skola
IST Home FAQ
Ladda ner från App Store
Ladda ner från Play Store

 

Mer information

Har du frågor angående inkomstuppgifter, ansökan, placering och uppsägning av plats i förskolan kontakta barnomsorgshandläggare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.

Har du frågor angående schemauppgifter, kontakta personal/rektor på respektive förskoleavdelning.  

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2024