Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Dödsboanmälan

I samband med dödsfall ska bouppteckning förrättas.

I samband med dödsfall ska bouppteckning förrättas, men i vissa fall kan en bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan. 

Räcker inte tillgångarna till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt, behöver inte bouppteckning göras. Dödsboanmälan kan då istället göras inom två månader. Individ- och familjeomsorgsenheten upprättar dödsboanmälan och översänder denna till Skatteverket. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

För att en dödsboanmälan ska kunna göras, ska alltid ett hembesök göras i den avlidnes hem. En boutredning påbörjas, Individ- och familjeomsorgen besiktar den avlidnes tillhörigheter genom hembesök. Om den avlidne var gift så tar man hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods, när man bedömer tillgångarna. Tänk på att hembesök alltid måste ske innan bostaden töms. Individ- och familjeomsorgen kan inte göra en dödsboanmälan om hemmet redan är avyttrat.

Tillgångarna i boet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnaden vilket innebär att övriga skulder och räkningar får anstå tills boets hela omfattning är klarlagt. Säg upp alla autogiro.

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall. Det gäller i de fall den avlidne/dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning.

Behöver du göra en dödsboanmälan? Kontakta någon av våra handläggare nedan.

Sidan senast uppdaterad: den 20 juni 2022