Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Träffpunkten/daglig sysselsättning

Träffpunkten är en daglig sysselsättning.

Vad är Träffpunkten/daglig sysselsättning?

Träffpunkten är en daglig sysselsättning, som vänder sig till personer mellan 18-67 år, med psykisk ohälsa. Träffpunkten drivs utifrån ett individuellt anpassat behov och planeras tillsammans med dig som deltar.

Till daglig sysselsättning kommer du för att få möjlighet till social gemenskap och för att delta i olika aktiviteter.

Vi som arbetar på träffpunkten/daglig sysselsättning arbetar även som boendestödjare i ordinärt boende.

Vilka aktiviteter finns på Träffpunkten/daglig sysselsättning?

Några av de individuella aktiviteter som erbjuds är:

 • Målning
 • Pussel
 • Pyssel

Några av de gruppaktiviteter som erbjuds är:

 • Motion i form av ”Luffen” med resurshundar
 • Tjejgruppen
 • Musikgruppen
 • Bakning
 • Matlagning
 • Spela spel

Vi samarbetar med vuxenpsykiatrins öppenvård i Kristianstad och det finns möjlighet att delta i gruppaktiviteter såsom ”Ett sundare liv”. Programmet kan ge hjälp till en sundare livsstil, goda råd om kost och inspiration till mer motion.

I samarbete med vuxenpsykiatrins öppenvård i Kristianstad har vi startat upp IMR-programmet som är ett utbildningsprogram i grupp för dig med en psykisk sjukdom. Genom att lära dig hantera svåra saker på ett nytt sätt, kan du minska dina besvär och öppna upp för nya möjligheter i livet.

Vem kan beviljas daglig sysselsättning?

Daglig sysselsättning är en insats som är avsedd för vuxna med psykisk ohälsa. En handläggare eller socialsekreterare gör en bedömning om du har rätt till daglig sysselsättning eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att vara på Träffpunkten/daglig sysselsättning.

Om du är med på gemensamma aktiviteter, som innebär någon kostnad, betalar du för dina egna kostnader.

Hur ansöker jag?

 1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din handläggare.
  Ansökan om insats enligt SoL
 2. Handläggaren gör en utredning om du kan beviljas daglig sysselsättning eller inte. Du får ett skriftligt beslut. Handläggare eller socialsekreterare har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten. Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

 • Vuxna över 18 år
 • God man/Förvaltare

Vad händer sen?

Tillsammans med personal på Träffpunkten gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Kontakt

Träffpunkten/daglig sysselsättning
Storgatan 41
295 31 Bromölla
0456-82 25 75, 82 25 76

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Rebecca Lundström
Enhetschef
0456-82 25 99
(SMS 0709-17 11 24)
rebecca.lundstrom@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 januari 2024