Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Jätteloka

Hantera växtavfall från invasiva arter

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och som sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Invasiva växter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du som privatperson gör spelar stor roll. Här kan du lära dig mer om växterna och hur du bekämpar dem.

Information om invasiva växter

EU har tagit fram en lista på arter som är förbjudna att sälja, införa eller sprida. I Sverige är det Naturvårdsverket som informerar om arter som redan är eller riskerar att bli invasiva.

Naturvårdsverkets information om invasiva främmande arter

Rensa.nu är en organisation som arbetar för mer hållbara och kontrollerade bekämpningsmetoder. På deras webbplats finns mer information om invasiva arter och hjälp för att bli av med dem. 

Till Rensa.nu

 

Hantering av växtavfallet från invasiva växter 

Det är mycket svårt att bli av med invasiva växter, så här gör du för att minska risken för spridning av arterna:

  • Kompostera inte invasiva främmande växter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
  • Lägg inte växtavfall från invasiva växter i kärlet för trädgårdsavfall.
  • Lägg växtavfallet från invasiva växter i dubbla påsar/säckar och förslut väl.
  • Lämna de väl förslutna påsarna/säckarna på Åsens avfallsanläggning. Släng i containern för brännbart avfall.
  • Har du mindre mängd kan du slänga den väl förslutna plastpåsen i ditt vanliga avfallskärl i facket för restavfall.
  • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Rapportera dina fynd

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Mer kunskap

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2023