Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Badplatser

Varma sommardag lockar till svalkande bad och i kommunen finns både mysiga badplatser vid Ivösjön och saltstänkta havsbad i Valje och Edenryd. Välkommen att ta ett dopp!

Badplatser karta.jpg

Här finns de olika badplatserna

1. Klackabacken
2. Orudden
3. Råbybadet
4. Korsholmen
5. Strandängen
6. Valje havsbad
7. Tomsabo

Så här sköts kommunens badplatser


Säsong

Den av EU tidsbestämda badsäsongen infaller i vår region 21 juni till 20 augusti. Den lokala badsäsongen är något längre preliminärt (15 maj-15 september)

Inför varje badsäsong kontrolleras och städas alla badplatser. Säkerhetsutrustning kontrolleras och byts ut vid behov. Även badbryggorna kontrolleras och läggs i, i början av maj månad.

Skötsel

Tång, snäckskal, stenar med mera är inte skräp utan hör till strandens naturliga miljö. Badstränderna inte är artificiella anläggningar utan naturmiljö med en fungerande ekologi.

Tång på land tas dock bort när den förekommer i stora mängder som stör badlivet under badsäsongen. För mindre mängder tång finns redskap att använda, som krattor och borstar, för att frigöra sig en yta att vara på.

Under den lokala badsäsongen sker daglig tillsyn av alla badplatser. Soptunnor töms, toaletterna städas, grillar och livräddningsutrustning kontrolleras. Vid behov klipps gräset och sly trimmas ner, detta för att hålla badplatsernas ytor i gått skick.

Av säkerhetsskäl genomförs det mesta av skötseln och städningen innan badgästerna dyker upp. Med städning menas att skräp som inte hör hemma på stranden avlägsnas manuellt eller med maskin. Exempel på detta är förpackningar, glas och cigarettfimpar.

Algblomning

Du behöver vara uppmärksam på att algblomning kan förekomma på våra kommunala badplatser.

Algblomning kan ge hudirritation och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för att inte riskera att få i sig vatten. Giftigheten kan variera och laboratorieanalys krävs för att säkerställa den. Vid symtom på algförgiftning kontakta sjukvården.

Information och möjlighet att rapportera om algblomningfinns på Vattnet i Östersjön – Informationscentralen, Länsstyrelsen 

Mer information om algblomning hittar ni här.

Säkerhet

Livräddningsutrustning i form av livbojar finns på alla stränder. Tillsyn sker kontinuerligt under den lokala badsäsongen. 

Speciella nödtelefoner anses inte vara ett behov då mobiltelefoni är utbredd och fungerar utmed hela kommunens kuststräcka. Kommunens stränder har inga farliga strömmar eller andra faror som motiverar särskilda livräddare.

Alla kommunala badplatser har en unik adress och är tillgängliga för räddningsfordon. Räddningstjänsten har koordinater och adress för varje badplats i sina navigationssystem.

Tänk på att parkera så att räddningsfordon kommer fram vid ett eventuellt tillbud.

Vid skador: Ring Sjukvårdsupplysningen 1177
Vid brott: Ring Polisen 114 14
Vid livsfara: Ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

Badkvalité

Badvattenprover tas regelbundet, enligt Havs- och vattenmyndighetens direktiv för EU-bad, under badsäsongen. Information om aktuell badvattenkvaliteten finns på Havs- och vattenmyndigheten.

Proven mäter halterna av tarmbakterier; Escherichia coli (vanligen kallad E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier klarar sig en kort tid i saltvatten och visar på ett tillflöde av tarmbakterier från varmblodiga djur. Kontroll av algblomning sker okulärt vid provtagningstillfällena.

Utifrån bakteriehalterna bedöms vattnets kvalitet, utmärkt, bra, tillfredställande eller dålig.

Tack för att du hjälper till!

  • Använd befintliga sopkärl. Skulle det vara fullt – ta med dig ditt skräp hem. Tänk på att djur och människor lätt skadar sig på kvarlämnade sopor.
  • Grilla endast vid befintliga grillplatser. Se till att det är helt släckt innan du lämnar platsen. Använd gärna vatten att släcka med.
  • Hundar får inte vistas på badplatserna från 15 maj till 15 september. Under förutsättning att hunden hålls kopplad får passage ske på gångvägar inom badplatsområdet.
  • Att fiska är inte tillåtet på badplatsen.
  • Dykning från brygga är inte tillåtet då det utgör en risk för att du kan skada dig.
  • Lämna alltid badplatsen i samma skick som du själv vill finna den i när du kommer.

Felanmälan

Om du ser något vid badplatsen som är fel eller trasigt är vi tacksamma om du kontaktar kommunen.

Tack för din hjälp!  

Kontakt

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
sara.widesjo@bromolla.se

Bromölla turistinformation
Hermansens gata 22
Box 18, 291 25 Bromölla
0456-82 22 22
turistinfo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2022