Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Demens

Normalt åldrande kan medföra att minnet försämras, men all glömska innebär inte att man drabbats av en demenssjukdom. Minnesproblemen kan vara övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.

Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Symtomen kan yttra sig på olika sätt beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Symtom som tyder på att hjärnans funktioner försämrats är:

  • minnesstörning
  • svårt att känna igen saker, människor och miljöer
  • nedsatt förmåga till abstrakt tänkande
  • språkstörning
  • praktiska svårigheter
  • nedsatt orienteringsförmåga
  • nedsatt initiativförmåga
  • personlighetsförändringar som försämrat omdöme och känslomässig avtrubbning

Om man misstänker att man håller på att utveckla en demenssjukdom ska man vända sig till sin vårdcentral för utredning. Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt att göra en demensutredning eftersom det kan handla om en behandlingsbar sjukdom. Vårdcentralen kan även ge råd och stöd om man har frågor kring demens.

Kommunens demenssjuksköterska har som uppdrag att ge råd, stöd, information och/eller vägledning till dig som drabbats av minnesproblematik samt till dina närstående.

Kontakt

Carina Christensen
Specialistsjuksköterska demens
0456-82 23 42
carina.christensen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 januari 2024