Kommentera image/svg+xml Skriv ut

EU-samarbete

EU i Bromölla kommun

Bromölla kommun har en kontaktperson för EU-frågor. Kontaktpersonen ingår i ett nätverk för tjänstemän som arbetar med EU-frågor i Skånenordostkommunerna. Kontaktpersonen arbetar främst med att bevaka och föra ut information kring EU:s finansieringsmöjligheter så att kommunens verksamheter kan utveckla projektidéer och söka EU-stöd till projekt som främjar verksamhetsutvecklingen.

EU-kontor Skåne Nordost

För kommunerna i Skåne Nordost finns ett EU-kontor som erbjuder kommunerna projektrådgivning och bistår med stöd vid projektutveckling.
Läs med på EU-kontor Skåne Nordost webbplats 

Europa Direkt

Till Europa Direkt kan du vända dig om du har frågor och vill veta mer om EU. Kontoret finns i Hässleholm men vänder sig till allmänheten i hela nordöstra Skåne vilket inkluderar Bromölla. Europa Direkt har till uppgift att sprida information och svara på frågor om EU, en prioriterad målgrupp är ungdomar.

Här finns mer information och kontaktuppgifter.

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018