Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kommunens organisation

Bromölla kommun styrs av en rad politiska organ i form av utskott, nämnder, beredningar och styrelser. Kommunen har nästan 1000 anställda som arbetar inom en mängd olika verksamhetsområden inom den kommunala förvaltningen, helägda bolag och kommunalförbund.  Vi samarbetar på olika nivåer med våra grannkommuner, Skånes kommuner och Region Skåne mm. För att hitta inspiration till att förbättra vår verksamheter träffar vi våra medborgare i olika former av råd.

Sidan senast uppdaterad: den 5 juli 2019