Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Arrangörer kulturhelg

Arrangörer kulturhelg

Här kan du hitta information om att medverka som arrangör under kulturhelgen 2024.

Riktlinjer för medverkande aktörer

 • Föreningar, sammanslutningar, enskilda aktörer, kommunala enheter med flera är välkomna att delta och bidra till programmet.
 • Aktiviteter kan förläggas en eller flera av dagarna under helgen den 11-13 oktober.
 • Aktiviteter kan förläggas inom hela Bromölla kommun.
 • Aktiviteter ska vara öppna för allmänheten (det går dock bra att ta entré om det krävs).
 • Aktörer som vill delta står som arrangörer och ansvarar för sina egna aktiviteter.
 • Ansvarig arrangör söker eventuella tillstånd, såsom polistillstånd för offentliga platser.
 • Ansvarig arrangör tar fram text- och bildunderlag till marknadsföring och den officiella logotypen ska användas i all marknadsföring.
 • Aktiviteter ska innehålla någon form av kulturuttryck inom de olika konstarterna som exempelvis musik, konst, teater, dans, foto, film, litteratur och kulturarv eller folkbildning.
 • Aktiviteter ska vara religiöst och partipolitiskt obundna och får inte innehålla religiös verksamhet så som andakt, väckelsemöte, bön, gudstjänst, musikgudstjänst eller missionerande, eller ha ett politiskt syfte så som politiska möten, opinions­bildning eller demonstrationer. (Det finns däremot möjlighet att använda lokaler som kyrkor eller liknande för att arrangera till exempel konserter).

Bra att tänka på som arrangör!

 • Anmäl er programpunkt senast 11 augusti, men ta gärna kontakt med oss så snart du vet att du är intresserade av att vara med. Längst ner på sidan finns anmälningsformulär: Anmäl programpunkt. 
 • Ge aktiviteten/arrangemanget ett passande namn.
 • Skriv en lockande text som ger en bra beskrivning av arrangemanget. Glöm inte datum, tid, plats och målgrupp.
 • Välj en bild som passar och känns inbjudande.

Detta gör Bromölla kommun

 • Bromölla kommun är huvudarrangör för kulturhelgen och kulturenheten kommer att samordna, bjuda in till möten, vara bollplank och stå för marknadsföring av hela arrangemanget. Vi kan också föreslå samverkansparter och komma med råd och stöd.
 • Eventuellt kan vi erbjuda kommunala lokaler kostnadsfritt (detta beror på efterfrågan och fördelningslösningar).
 • Föreningar har möjlighet att söka projekt- och arrangörsbidrag från kommunen för aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten (det vill säga arrangemang eller verksamhet som man inte redan erhåller verksamhetsbidrag för). Sök här.
 • Övriga kommunala enheter kommer i olika utsträckning att vara arrangörer och förlägga verksamhet och kulturaktiviteter under kulturhelgen.

Viktiga datum

 • 1 januari 2024 - Öppnar möjligheten för föreningar att söka extra bidrag från Bromölla kommun (projekt- och arrangörsbidrag). Ju snarare vi har er ansökan desto bättre. Sök här.
 • 14 februari - Uppstartsmingel kulturhelg 2024 kl 14-15.30 på Kulturpunkten.
 • 12 juni - Kulturmingel kulturhelg kl 14-15.30 på Kulturpunkten.
 • 11 augusti - Deadline för att anmäla programpunkter. Längst ner på sidan finns anmälningsformulär: Anmäl programpunkt.
 • Mitten av september - Program klart
 • 11-13 oktober - Kulturhelg 2024

Bakgrund och Syfte

Kulturhelgens främsta syfte är att uppmärksamma lokala kulturaktörer och kulturarrangemang. Vi vill ta vara på den kraft och det engagemang som finns i den lokala samverkan i Bromölla kommun, och utifrån de möjligheter vi har skapa ett gemensamt arrangemang. Kulturhelgen i Bromölla kommun är ett sätt att visa och lyfta kulturen i en gemensam kontext, öka samverkan lokalt, synliggöra det lokala kultur- och föreningslivet samt att erbjuda olika kulturupplevelser. 

Vill du stå med på utskickslistan för planeringen av kulturhelgen och bli uppdaterad kring vad som är på gång. Skicka ett mejl till Linnea eller Ola, så lägger vi till dig. 

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Ola Persson
Kultursamordnare
0456-82 21 52
(SMS 0709-17 12 95)
ola.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 februari 2024