Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd.

För att få servera starköl, vin, spritdryck eller andra jästa alkoholdrycker behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med ett evenemang, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

För att få tillstånd krävs att den sökande är lämplig och att lokalen är godkänd enligt myndighetskrav.

När en ansökan om serveringstillstånd inkommer görs en bedömning av: 

 • sökandes ekonomiska och personliga lämplighet
 • sökandes kunskap i alkohollagen. Detta kan exempelvis göras genom att avlägga ett särskilt kunskapsprov. (Det krävs att minst hälften av personerna med betydande inflytande avlägger provet och uppvisar kunskaper).
 • hur verksamheten har finansierats
 • lokalens lämplighet gällande bland annat kök, matsal, överblickbarhet, brandsäkerhet och läge
 • risk för störningar av ordning, störningar för närboende, trafikstörningar med mera

Enligt Alkohollagen finns vidare krav på mat. Detta innebär att det ska finnas en meny med ett varierat utbud av fisk, kött och vegetariska rätter, såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter. Lagad mat erbjuds under hela serveringstiden.

Alkohollagen i korthet

 • För serveringstillstånd till allmänheten krävs eget kök i anslutning till serveringslokalen samt att man serverar lagad eller på annat sätt tillredd mat. Matutbudet ska vara varierat. För servering efter klockan 23.00 får matutbudet dock begränsas.
 • Gatukök, kaféer och hamburgerrestauranger ska inte kunna få serveringstillstånd.
 • Rumsservering ska vara tillåten för hotell med serveringstillstånd.
 • Cateringföretag som serverar slutna sällskap ska kunna få stadigvarande serveringstillstånd. Varje serveringstillfälle ska anmälas till kommunen.
 • För att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett webbaserat prov i alkohollagen. Provet görs i kommunal regi och ersätter tidigare utbildning.
 • Flera tillståndshavare ska kunna utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Vid misskötsel kan det gemensamma tillståndet återkallas.
 • Erinran införs som ytterligare en påföljd vid lindrig förseelse. Varning kan användas vid allvarligare förseelser eller efter flera erinringar. Återkallelse ska ske efter upprepade varningar eller vid alvarliga missförhållanden.
 • Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år.
 • Kryddning av brännvin är tillåten efter anmälan till kommunen.
 • Provsmakning är bara tillåten vid arrangemang riktade till allmänheten, till exempel vid mässor.
 • Provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården är tillåten vid tillverkningsstället. Anmälan ska ske till kommunen.
 • Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd.

Stadigvarande tillstånd

Ett stadigvarande tillstånd är serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap som gäller tillsvidare.

Tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd är serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap avseende enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Avgift

Vid inkommen ansökan skickas en faktura ut för handläggningen av ärendet. Handläggningen av ansökan påbörjas först när ansökningsavgiften är betald

 

Permanenta tillstånd - till allmänheten
 
Nyansökan 7 500 kr
Nyansökan inkl. catering 9 000 kr
Utvidgat tillstånd (lokal, dryckesslag) 3 000 kr
Utökad serveringstid 1 800 kr
Ändring i driftsform eller ägarbyte 3 800 kr
Provsamakning tillverkare 5 200 kr
Provsamakning partihandlare 5 200 kr
Tillstånd för gemensam serveringsyta 5 000 kr
Ombildning av verksamhet 3 500 kr
Permanenta tillstånd - slutna sällskap  
Nyansökan 7 000 kr
Nyansökan inkl. catering 7 000 kr
Catering 7 000 kr
Tillfälliga tillstånd - allmänheten
 
Ansökan
4 000 kr
Ansökan från etablerade krögare i kommunen 2 500 kr
Gemensam serveringsyta 5 000 kr
Tillfälliga tillstånd  - slutna sällskap  
Ansökan 600 kr
Kunskapsprov  
Alla kategorier 3 000 kr
Restaurangrapporter  
Inlämning i papersform 500 kr
Första påminnelsen 100 kr
Andra påminnelsen 300 kr
Fast årlig tillsynsavgift  
Fast årlig tillsynsavgift. Avgiften avser alkoholservering året runt eller under
viss tidsperiod till allmänheten och slutna sällskap.
1000 kr/år
Rörlig tillsynsavgift/år  
Årsomsättning alkoholförsäljning Avgift/år
- 250 000 2 200 kr
250 001 - 500 000 3 400 kr
500 001 - 1 000 000 4 500 kr
1 000 001 - 2 000 000 5 700 kr
2 000 001 - 4 000 000 6 800 kr
4 000 001 - 8 000 kr
Folköl  
Anmälningsavgift 1 000 kr
Tillsynsavgift 1 500 kr
Sidan senast uppdaterad: den 10 mars 2023