Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av enskild person eller förening. Ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år.

Bidrag kan sökas till:

  • Långsiktigt natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse.
  • Långsiktiga vattenvårdsinsatser för att till exempel återskapa våtmarker eller anordna översilningsytor.
  • Långsiktiga naturvårdsinsatser för att bibehålla särskilt värdefulla och representativa naturtyper.
  • Bevarande och återskapande av byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel.
  • Restaurering och renovering av fasta fornlämningar med dess kringliggande närmiljö.

Klicka här för att ansöka digitalt

 

Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond grundades 1993 av Bromölla kommun, Ivetofta Hembygdsförening, Näsums Hembygds- och Fornminnesförening, Byträffen Edenryd-Krogstorp-Åby, Ivösjöbygdens Natur och Ivösjöns fiskevårdsförening. Bromölla kommun utser fyra ordinarie ledamöter med suppleanter. Övriga stiftare utser vardera en ledamot med suppleant.

Kulturnämndens utställning om Elvis Presley 1992 gav ett överskott på 248 000 kr som placerades i fonden. 2016 ersattes Ivösjöbygdens Natur av Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla.

Avkastningen från fonden ska delas ut varje år. Minst 10 % av avkastningen ska dock återgå för att värdesäkra fonden.

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 juli 2024