Kommentera Skriv ut
Cyklande bibliotek

Kulturpolitiskt program

Kultur frodas och finns där människor möts – i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten med varandra som vi lär oss om oss själva, inspireras och ges utrymme att uttrycka oss och utvecklas.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.

För att stödja Bromöllas kulturliv i dess utveckling har vi tagit fram detta kulturpolitiska program. Programmet har vuxit fram i dialog med föreningar, kulturarbetare och medborgare. Programmet är övergripande och sätter ord på den utveckling som önskas. Det synliggör inriktning och förhållningssätt i vårt arbete med kulturen och ska genomsyra all kommunal verksamhet i Bromölla kommun.

Kulturpolitiskt program 2016-2020

Kontakt

Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef
0456-82 22 59
(SMS 0709-17 12 59)
pernilla.tomasson@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kultursamordnare
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
kulturpunkten@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 maj 2019