Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Farlig verksamhet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Bromölla kommun finns tre verksamheter som omfattas av lagstiftningen.

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor och det är

Länsstyrelsen, i samråd med kommunen, fattar beslut om vilka anläggningar det gäller. Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka.

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagen - Länsstyrelsen

I Bromölla kommun finns tre anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen:

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Läs mer om VMA

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2023