Dags att söka de årliga föreningsbidragen

18 oktober 2017

Nu är det dags att skicka in ansökan om verksamhetsbidrag, investeringsbidrag och lokalbidrag/driftbidrag egen anläggning. Den 31 oktober är sista dagen att söka de årliga föreningsbidragen. Ansök digitalt på bromolla.se/foreningsbidrag

Påminnelse om Medborgarundersökningen

16 oktober 2017

800 slumpmässigt utvalda Bromöllabor möjlighet att tycka till i årets medborgarundersökning. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) Till och med den 27 oktober kl. 13 kommer det gå att besvara webbenkäten. Sista dag för att skicka in pappersenkäterna är den 24 oktober.

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

29 september 2017

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa ökad delaktighet sänds kommunfullmäktiges möten via webben. Ljudklippen publiceras efter några dagar på webbplatsen för att den som är intresserad ska kunna lyssna i efterhand.

Digital kompetens på schemat

18 september 2017

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att använda IKT-verktyg för sitt lärande, men också att bidra till att de blir engagerade samhällsmedborgare.

Funderar du på att installera solceller på ditt tak?

16 september 2017

I Bromölla kommun gäller generellt att man behöver bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanelagt område om anläggningen är större än 8 kvadratmeter eller kan synas från allmän plats.

Vad gör du för att må bra?

15 september 2017

Mellan den 15 september och den 15 oktober har du möjlighet att svara på en enkät om folkhälsa. Välfärdsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en folkhälsostrategi. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att skapa förutsättningar för god folkhälsa.

Konsumentvägledarna finns till för dig

15 september 2017

Konsumentvägledarnas uppgift är att hjälpa dig som är privatperson och kommuninvånare med förköpsrådgivning, förebyggande konsumentrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösning.