Betala dina fakturor från kommunen med e-faktura

18 februari 2018

Från mars månad kan du få kommunens fakturor direkt till din internetbank. Det kan vara fakturor för äldreomsorg, barnomsorg, musikskola, fritid och kultur eller från myndighetskontoret.

Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

17 februari 2018

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person eller förening och ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år. År 2018 finns ca 3 300 kr att dela ut.

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

15 februari 2018

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa ökad delaktighet sänds kommunfullmäktiges möten via webben. Ljudklippen publiceras efter några dagar på webbplatsen för att den som är intresserad ska kunna lyssna i efterhand.

Lovskola i Bromölla kommun

15 februari 2018

Lovskolan vänder sig till elever som har avslutat årskurs 8 eller 9 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. I Bromölla kommer vi att erbjuda lovskola i direkt anslutning till skolavslutningen den 13 juni.

Dags för språkval för blivande sjätteklassare

14 februari 2018

Med start läsåret 2017-18 återinförs moderna språk för elever i årskurs 6. I Bromölla kommuns grundskolor kommer vi att kunna erbjuda tyska, spanska och franska. Vårdnadshavare och elever som omfattas av det nya direktivet bjuds in till Humlescenen den 14 februari kl.18 för information om språkvalet

Ny gatubelysning i Näsum

13 februari 2018

I början av februari påbörjades utbyte av gatubelysningsarmatur i Näsum. Den gamla belysningen byts mot ny energieffektiv LED-armatur som kommer att ge ett bättre ljus, samtidigt som de förbrukar mindre ström. Belysningen ska fungera som vanligt under arbetets gång.