Kommunfullmäktige

11 december 2017

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 december, kl 18 i Sessionssalen, kommunhuset i Bromölla. Ärendelista med tillhörande handlingar finns på www.bromolla.se/kommunfullmaktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via ljudsändning på www.bromolla.se/webbsandning.

Öppettider under jul, nyår och trettonhelg

7 december 2017

Under helgerna har en del av kommunens verksamheter ändrde öppettider. Röda dagar, julafton och nyårsafton håller de flesta av våra verksamheter stängt.

God Jul

Medborgarundersökning klar

6 december 2017

Idag landade resultatet från årets medborgarundersökning genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB). 800 medborgare i Bromölla kommun mellan 18 och 84 år, har haft möjligheten att skatta hur nöjda de är

Miljöalmanacka med tema återbruk

6 december 2017

I början av januari delas Miljöalmanackan ut till alla hushåll i Bromölla kommun. Förutom praktisk information, som avfallssortering och tömningsdagar, kommer almanackan att innehålla inspirerande idéer på hur du kan ge gamla grejer ett nytt liv och bli en återbrukare.

Snöröjning i kommunen

5 december 2017

På bromolla.se/snorojning finns information om vilka vägar som prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning och vad som gäller för övriga vägar.

Brandsäkra ditt hem i jul

5 december 2017

Tyvärr är julen en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus och glömda spisar är de vanligaste brandorsakerna. Kom ihåg att släcka dina adventsljus när du lämnar rummet och gör gärna till vana att byta batteri i brandvarnaren på första advent.

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

1 december 2017

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa ökad delaktighet sänds kommunfullmäktiges möten via webben. Ljudklippen publiceras efter några dagar på webbplatsen för att den som är intresserad ska kunna lyssna i efterhand.

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

17 november 2017

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.

Vill du bli en vardagshjälte?

15 november 2017

Deltidsbrandmän gör en stor insats för företagen och invånarna på orten där de bor. Nu behövs fler deltidsbrandmän till stationerna i Bromölla och Näsum – kanske är du en av dem?