Kommuninfo september

13 september 2019

Här kan du läsa månadens Kommuninfo som PDF. Varje månad publiceras Kommuninfo som ett uppslag i Kristianstadsbladets Bromölla-edition som delas ut till samtliga hushåll i kommunen.

Information om samråd

2 september 2019

Detaljplan för Bromölla 11:1 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Vad tycker du?

22 augusti 2019

Nu genomför Statistiska centralbyrån (SCB) SCB årets medborgarundersökning i Bromölla kommun. Svaren är ett viktigt underlag när kommunen planerar sin verksamhet.

SCBs Medborgarundersökning 2019

Trygghetsmätning 2019

12 augusti 2019

Polisen gör nu en trygghetsmätning och behöver din hjälp för att förbättra trygghetsarbetet i Bromölla kommun. Tyck till om hur du upplever tryggheten i polisens enkät.

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand

19 juni 2019

För att göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa ökad delaktighet sänds kommunfullmäktiges möten via webben. Ljudklippen publiceras efter några dagar på webbplatsen för att den som är intresserad ska kunna lyssna i efterhand.