Geberit river

25 januari 2022

Geberit Production AB påbörjar nu rivningen av två äldre byggnader i nordöstra hörnet av fabriksområdet i centrala Bromölla. Rivningsområdet är inhägnat och de kommande tre veckorna saneras byggnaderna, byggmaterialet separeras och tas om hand. Detta arbete märks inte för kommuninvånarna.

Geberit river

Rapportera om trängsel på serveringsställen

17 januari 2022

Ett sätt att minska risken för smittspridning är att undvika trängsel. Myndighetskontoret på Bromölla kommun har i uppdrag att observera hur allmänheten följer myndigheternas rekommendationer. Du kan bidra genom att lämna dina synpunkter om du upplever trängsel på café, bar eller restaurang.

Vatten på vandringsleder

11 januari 2022

Just nu avråder vi dig från att vandra längs Näsumaviksleden och Edenryds kustled. Mycket höga vattenflöden längs lederna orsakar översvämningar, hala spänger och nedfallna träd och buskar. Vänta med vandringen tills naturen torkat upp lite mera. Under tiden återställer vi tillgängligheten.

Vatten på vandringsleder

Kommuninfo december

17 december 2021

Här kan du läsa månadens Kommuninfo som PDF. Kommuninfo publiceras varje månad som ett uppslag i Kristianstadsbladets Bromölla-edition och delas då ut till samtliga hushåll i kommunen utan kostnad.

Tryggheten ökar i kommunen - glädjande mätresultat

7 december 2021

Bromölla kommun står för ett ordentligt trendbrott i den årliga trygghetsmätning som polisen och de fyra kommunerna i lokalpolisområde Karlshamn genomfört. Under 2021 har problembilden i kommunen minskat stort och tryggheten har därmed ökat.

Tryggheten ökar i kommunen - glädjande mätresultat

Partiledarbesök i Bromölla

7 december 2021

Under måndagen hade Bromölla kommun besök av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Tillsammans med kollegor från både Bromölla och Skånedistriktet besökte hon både kommunala verksamheter och det lokala näringslivet.

Partiledarbesök i Bromölla

Stort VA-arbete på Nygatan

30 november 2021

Befintliga spill, vatten- och dagvattenledningar i Nygatan i Bromölla läggs nu om då avloppsledningen visat sig vara i väldigt dåligt skick. Arbetets första etapp påbörjas under vecka 48 och efter årsskiftet fortsätter vi med etapp 2. SBVT utför arbetet.