Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till myndighetsnämnden.

Anmälningsplikt

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till myndighetsnämnden. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan installationen påbörjas. Ansökan installation värmepump. När du fått beslutet kan du påbörja installationen. Glöm inte att läsa igenom beslutet noga.

Inom vattenskyddsområde

Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde krävs det ofta att du istället ansöker om tillstånd. Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

Luftvärmepump

Du behöver inte anmäla installation av luftvärmepump till din villa. Men tänk på att placera anläggningen så att inte buller från den stör omgivningen.

Tänk på att det bara är kyltekniker med certifikat som får göra ingrepp i köldmediekretsen (rörsystemet i pumpen där köldmediet cirkulerar).

Kontakt

Camilla Eriksson
Verksamhetschef Myndighetskontoret
0456-82 20 73
(SMS 0709-17 14 73)
camilla.eriksson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 februari 2020