Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får Myndighetsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra Attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta nämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2011:10), EKS, ska följas.

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Catharina Alexis
Bygglovsadministratör
0456-82 21 95
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020