Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Hur går det till att fatta beslut?

Ärendet startar

En handling kommer in från en privatperson, någon myndighet, en organisation eller från politiker i kommunen.

Registrering

Handlingen registreras i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling.

Beredning

Alla ärenden som politikerna ska fatta beslut om bereds i regel innan ärendet är med på ett sammanträde. Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Det kan till exempel ske ett utredningsarbete eller en kartläggning kring den aktuella frågeställningen.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, utskottet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ett sammanträde leds av en ordförande.

Beslut och protokoll

Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. Protokollen skrivs av en tjänsteman och ska undertecknas av ordföranden, sekreteraren samt en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt. Protokollen finns att läsa på kommunens webbplats bromolla.se. 

Genomförande av beslut

De tjänstemän som berörs av beslutet får en kopia av det. Tjänstemännen ser till att beslutet genomförs. Ärendet avslutas och arkiveras.

Kontakt

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 januari 2022