Kommentera Skriv ut
Byaträff Håkanryd, Grödby, Råby 2016

Byaträff Håkanryd, Grödby, Råby 2016

Torsdagen den 25 augusti var det Byaträff för boende i Råby, Håkanryd och Grödby. nedan följer en lista på defrågor som diskuterades upp under kvällen.

 • Grödbyvägen, belysningen dålig och sista biten och mot Levrasjövägen:
 • Vad finns för möjlighet att ta sig från Håkanryd? Förutom bil, cykel och taxi?
 • Planering av t.ex några markbostäder. Förhandsbesked finns.
 • Häckar och träd, fri höjd på väg för lastbilar 4,6 m.
 • Önskemål om cykelväg Valje Grödby (Levrasjövägen)
 • Policy för hästgård saknas i vår kommun. Finns i andra kommuner i Skåne. T.ex Sjöbo.
 • Utfart mot gata. En del följer inte bestämmelserna avseende häckbeskärning.
 • Långt avstånd mellan gatlyktorna på Håkanrydsvägen.
 • Önskemål om Informationstavla eller minnesplats där tegelbruket fanns. Vid banvallsleden i Håkanryd.
 • Det finns för mycket kalk i vattnet från kommunen
 • Vatten och avlopp Råby Knatte
 • Råby busshållsplats saknar staket. Risk att barnen springer ut på vägen.
 • Barnen vill ha en bänk i hållplats Tunnelvägen.
 • Lampor på Himmelriksvägen, Knattevägen har träd som växer för så skolvägen är otrygg. Har tagits upp 2009 men inget har hänt.
 • Lampor på banvallen behövs för att kunna användas under alla årstider.
 • Önskar fler lampor på Himmelriksvägen.
 • Beläggningsarbete som gjorts på Håkanrydsvägen var inte till någon nytta. Detta behöver göras bättre. Stora sprickor i vägen. Tung trafik körs dagligen.
 • Levrasjövägen där barnen går ner till busshållplatsen behöver breddas. Skapa gångväg. Bilar kör för fort här. Mycket farlig väg.
 • Buskar ut mot vägen som skadar bilar. Håkanrydsvägen, Knattevägen, Himmelriksvägen, Tunnelvägen. Maskiner efter väg behövs. Detta sköts ej.
 • Cykel / gångana levrasjövägen
 • Korsningen levrasjövägen Håkanrydsvägen – dålig sikt, farlig övergång
 • Fler rondeller på Ågatan + Tiansvägen.
 • Dålig vägbelysning paradisvägen, Håkanryd.
 • Högst 50 km i timmen mellan Råby 11 och Levrasjövägen
 • Egen kontroll av vägnät på landsbygden, finns det?
 • Tunneln, buskar och träd bör röjas.
 • Vägkanterna bör klippas oftare.
 • Ny beläggning på Håkanrydsvägen är önskvärd. (Obs riktig asfalt)
 • Bättre sikt i korsningarna gång och cykelvägarna.
 • Gatubelysning banvallsleden Råby – Håkanryd
 • Gatubelysning tunnelvägen norrut.
 • Gatubelysning Himmelriksvägen.
 • Röjning Himmelriksvägen.
 • Badplatsen jättefin, väntar på riktig toalett
 • Rens och snyggt vi Rastplats Levrasjön
 • Gång och cykelväg till busshållplatsen i Råby, Längs Levrasjövägen.
 • Säkrare väg till badplatsen för gång och cykelburna. Råby.
 • ADSL vill vi ha kvar i Grödby som inte kommer att få fiber.
Sidan senast uppdaterad: den 26 augusti 2016