Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Bild på sedlar i olika valörer

Ekonomi och budget

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. 

Var kommer pengarna ifrån?

Var kommer pengarna ifrån.PNG

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Beslut om kommunalskatt tas i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Kommunskatt Bromölla kommun

Vad användes pengarna till i kommunen?

Vad användes pengarna till i kommunen.png

 


Budget

De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag. Kommunfullmäktige fastställer därefter budgeten för kommande år.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet.

Beslut om budget, för nästkommande år, brukar tas i juni. Skälet är att nämnder och förvaltning ska ha tid på sig att planera utifrån de nya förutsättningarna och lägga genomarbetade budgetar för sina verksamheter. Vissa revideringar kan sedan göras av fullmäktige i november, när säkrare prognoser finns om det kommande året.

Budget – Plan och mål för ekonomi 2025-2027 antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 17 juni.


Årsredovisning

Avstämningar görs varje månad av hur väl budgeten följs. I september presenteras en delårsrapport och efter årets slut görs ett preliminärt bokslut i februari och en fullständig årsredovisning som behandlas av kommunfullmäktige i april.

I kommunens årsredovisning redovisas det senaste årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året. Genom årsredovisningen kan du få en bra överblick över vad som har hänt i kommunen, vilka utmaningar som finns och vilka satsningar som har gjorts. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen vid sitt sammanträde i april månad varje år.


Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter åtta månader och ger en prognos för hur det ska gå under året. Delårsrapporten innehåller också en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten vid sitt sammanträde i oktober månad varje år.

Kontakt

Ekonomienheten
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 (vx)

Emma Krüger
Ekonomichef
0456-82 20 92
(SMS 0709-17 14 77)
emma.kruger@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 juli 2024