Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ledsagarservice - för dig som ansöker om ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina behov.

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina behov. Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att exempelvis vara med på kultur- och fritidsaktiviteter, besöka vänner och familj, stötta dig vid resa till och från affär eller liknande, för en promenad, till och från läkarbesök. I första hand stöttar ledsagaren dig till och från aktiviteter men ni kan även göra kortare resor tillsammans.

Det är du och din ledsagare som tillsammans bokar in ledsagartillfällena, högst de timmar du är beviljad per månad. Du har stort inflytande på vem som ska vara din ledsagare!

Vem kan beviljas ledsagarservice?

Ledsagarservice är en insats som är avsedd för dig som har en funktionsnedsättning. För att beviljas ledsagarservice måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till ledsagarservice eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha en ledsagare. Vid resor och aktiviteter tillsammans med din ledsagare betalar du för dig själv och ledsagaren betalar för sig.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.

Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att rekrytera, presentera och anställa ledsagare. Enhetschefen kontaktar dig innan rekrytering om det behövs, ibland behövs det inte och enhetschefen kontaktar dig när ledsagare finns att presentera.

När du träffat din ledsagare och det känns bra skrivs ett avtal och en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2021