Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas Är du orolig för att du och din familj utsätts för höga radonhalter? Bor man under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Röker du eller utsätts för passiv rökning blir risken ännu större.

Radon finns överallt, i mark luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Allt byggmaterial av sten och lera innehåller radioaktiva ämnen, men vanligtvis i små mängder. Viss sorts lättbetong, så kallad blåbetong som användes från 1929 till slutet av 1970-talet kan ge radonhalter som ligger på oacceptabelt hög nivå. Medelhalten i svenska bostäder är drygt 100 Bq/m3.

Mätning av radonhalten

Den vanligaste metoden vid mätning av radon är att använda spårfilmsdosor. En sådan mätning kan du göra själv och den kostar mellan 500 till 1000 kronor per bostad. Miljökontoret kan hjälpa till med beställning av mätutrustning.

Hur ska jag gå tillväga för att mäta radonhalten?

  • Ta kontakt med miljökontoret i Bromölla kommun eller direkt med något mätlaboratorium.
  • Beställ dina mätdosor.
  • Följ anvisningarna för hur mätningen går till.
  • Mätperiodens längd ska vara två, helst tre månader. Mätningen ska ske under perioden oktober till april.
  • Skicka tillbaka dosan till laboratoriet tillsammans med ett protokoll som du har fyllt i.
  • Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Behov av åtgärder

Om det efter mätningen skulle visa sig att det finns mer än 200 Bq/m3 radon i inomhusluften bör åtgärder vidtas för att sänka radonhalten. Med mätningarna som grund kan en kunnig konsult sedan föreslå åtgärder som sänker radonhalten. Du kan söka bidrag för åtgärder mot radon, se boverkets webbplats

Kontakt

Maria Osgyani
Miljöinspektör
0456-82 20 23
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 oktober 2018