Kommentera Skriv ut

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom byggväsendet.

 Myndighetsnämnden 2015 - 2018

Ledamöter Ersättare
Johan Karlsson (V),
ordförande
Kjell Nylander (MP)
Conny Svensson (S),
vice ordförande
Elsie Lindh (S)
Emil Busk (SD) Mattias Åkerman (SD)
Mikael Efverman (M) Lillemor Ramsby (M)
Gunnar Lilienberg (S) Ola Rosqvist (S)
Simon Svensson (AltBr) Johnny Lundkvist (AltBr)
Andreas Ottosson (SD) Ola Peters (SD)

Kontakt

Katharina Olin
Bygghandläggare
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 februari 2018