Kommentera Skriv ut

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom byggväsendet.

 Myndighetsnämnden 2015 - 2018

LedamöterErsättare
Johan Karlsson (V),
ordförande
Kjell Nylander (MP)
Conny Svensson (S),
vice ordförande
Gunnar Lilienberg (S)
Emil Busk (SD) Mattias Åkerman (SD)
Mikael Efverman (M) Lillemor Ramsby (M)
Birgitta Höppner (S) Ola Rosqvist (S)
Simon Svensson (AltBr) Jonna Lilja (AltBr)
Andreas Ottosson (SD) Ola Peters (SD)
Sidan senast uppdaterad: den 2 maj 2016