Kommentera Skriv ut

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom byggväsendet.

 Myndighetsnämnden 2019 - 2022

Ledamöter Ersättare
Gert-Åke Bengtsson (M),
ordförande
Elsie Lindh (S)
Conny Svensson (S),
vice ordförande
Mats Sjöström (SD)
Dany Rezadosst Mårtensson (S) Thomas Kronqvist (S)
Bengt Bjerstedt (SD) Domokos Denes (M)
Johan Karlsson (V) Mats Adamsson (C)
Lillemor Ramsby (M) Amanda Leijon (KD)
Johnny Lundkvist (Alt) Simone Nilsson (Alt)

Kontakt

Lise-Lott Lindh
Administratör
0456-82 21 51
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 31 januari 2019