Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom byggväsendet.

 Myndighetsnämnden 2019 - 2022

Ledamöter Ersättare
Conny Svensson (S),
ordförande
Elsie Lindh (S)
Vakant,
vice ordförande
Mats Sjöström (SD)
Dany Rezadosst Mårtensson (S) Thomas Kronqvist (S)
Bengt Bjerstedt (SD) Domokos Denes (M)
Johan Karlsson (V) Mats Adamsson (C)
Lillemor Ramsby (M) Patrik Karlsson (--)
Johnny Lundkvist (Alt) Simone Nilsson (Alt)

Kontakt

Lise-Lott Lindh
Administratör
0456-82 21 51
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 november 2020