Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Gualövs förskola

Gualövs förskola

Välkommen till Gualövs förskola!

Gualöv är en liten by som ligger 5 km väster om Bromölla. Förskolan ligger delvis integrerad med Gualövs skola och i direkt anslutning till Gualövs fotbollsplan (gräsplan). Tack vare närheten till skolan har vi ett gott samarbete med fritidsverksamheten och skolan.

Gualövs förskola består av två avdelningar:

  • Hoppetossan 1-3 år, avdelningen ligger i bottenplan i skolans lokaler.
  • Junibacken 3-6 år, avdelningen ligger i en paviljong som finns på förskolan/skolans gård.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Gualövs förskolas verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade område , Kunskapsutveckling – Delaktiget- Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans. Samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Vi prioriterar också matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. Några av våra pedagoger går just nu på Mattelyftet som är en utbildningssatsning på alla kommunens förskolor.
  • Vi jobbar också aktivt med småbarnspedagogik och barns anknytning, där vi lägger stor vikt vid barnets introduktionsperiod (inskolning). Att ge barn och föräldrar en god start i förskolan och kunna känna sig trygga tillsammans med oss är en viktig del av vårt arbete.
  • Olika projektarbete/temaarbete pågår på avdelningarna.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandling Gualövs förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST

IST

Under våren kommer vi att byta kommunikationsverktyg till IST för förskolan. Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och ändra inkomst. Länk till e-tjänsten kommer att publiceras under våren. Ansökan gällande barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta barnomsorgshandläggare.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Gualövs förskola
Byvägen 10, Gualöv
Box 18, 295 21 Bromölla

Maarit Arnström
Rektor
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 33 84)
maarit.arnstrom@bromolla.se

Åsa Kwapisz
Administratör
Gualövs förskola, skola och fritidshem
0456-82 20 01
asa.kwapisz@skola.bromolla

Åsa Holmqvist-Sturk
Beteendepedagog
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Hoppetossan
0456-82 25 47
(SMS 0709-23 30 12)
gualov.hoppetossan@skola.bromolla.se

Junibacken
0456-82 20 01
(SMS 0709-17 11 10)
gualov.junibacken@skola.bromolla.se

Köket
0721-58 18 56

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2024