Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Rallarstugans förskola

Näsums förskola

Välkommen till Näsums förskola (Humlelyckan och Rallarstugan)!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan.

I Näsum finns Näsums förskola den ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Humlelyckan består av två avdelningar:

  • Lyckan 3-6 år
  • Bikupan 3-6 år

Rallarstugan består av två avdelningar:

  • Skalman 1-3 år
  • Lille Skutt 1-3 år

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Näsums förskolas verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Vi jobbar aktivt med småbarnspedagogik och barns anknytning, där vi lägger stor vikt vid barnets introduktionsperiod (inskolning). Att ge barn och föräldrar en god start i förskolan och kunna känna sig trygga tillsammans med oss är en viktig del av vårt arbete.
  • Vi prioriterar matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. 
  • Olika projektarbete/ temaarbete pågår på avdelningarna.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandling Näsums förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

 

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Johan Rubin
Rektor
0456-82 27 30
(SMS 0709-17 10 75)
johan.rubin@bromolla.se

Annica Opazo
Skoladministratör
Näsums förskola, skola, fritidshem
0456-82 23 59
(SMS 0709-17 11 08)
annica.opazo@skola.bromolla.se

Catarina Oskarsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
catarina.oskarsson@skola.bromolla.se

Humlelyckan
Linnavångsvägen 24 A, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Rallarstugan
Kyrkvägen 15, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Humlelyckan avd. Bikupan
0456-82 26 48
(SMS 0709-17 10 87)
humlelyckan.bikupan@skola.bromolla.se

Rallarstugan avd. Bamse
0456-82 26 34
(SMS 0709-17 13 86)
rallarstugan.bamse@skola.bromolla.se

Humlelyckan avd. Lyckan
0456-82 26 38
(SMS 0709-23 31 86)
humlelyckan.lyckan@skola.bromolla.se

Rallarstugan avd. Lille Skutt
0456-82 26 35
(SMS 0709-17 13 89)
rallarstugan.lillaskutt@skola.bromolla.se

Köket
0721-58 18 58

Rallarstugan avd. Skalman
0456-82 26 36
(SMS 0709-17 13 88)
rallarstugan.skalman@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 maj 2024