Kommentera Skriv ut

Medborgardialog

Här publiceras aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Information från Välfärdsberedningen

Under 2017 har enkätundersökningar genomförts inom områdena generationsklyftor, ungdomsinflytande samt folkhälsa. Svaren utgör ett bland flera underlag till Välfärdsberedningens uppdrag om att ta fram en strategi för att minska generationsklyftor, en rapport om ungdomsinflytande samt en folkhälsostrategi. Ambitionen är att kommunfullmäktige under våren 2018 tar ställning till förslagen.

Vision för trafikutveckling i Bromölla kommun

I uppdraget ingår att:

  • Föreslå målsättningar och principer för framtida trafikutveckling i Bromölla kommun
  • Identifiera problemområden
  • Undersöka och föreslå infrastrukturutveckling
  • Identifiera och föreslå möjliga lösningar på övergripande nivå.

/Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2017