Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Medborgardialog

Här hittar du aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Nu ser vi över det kulturpolitiska programmet

Kulturen har en allt viktigare roll i samhällets totala utveckling. Alla invånare ska känna att de kan påverka och vara med och skapa kultur i Bromölla kommun.

Just nu pågår ett arbete med att se över det Kulturpolitiska programmet. Programmet ska ge de kommunala verksamheterna stöd i sitt arbete med kulturfrågor men även definiera vilka områden som ska prioriteras under programperioden 2020-2023.

Under hösten 2019 har beredningen fört dialog med kulturföreningar, kulturutövare samt öppnat upp för medborgare att tycka till om hur det kulturpolitiska arbetet kan utvecklas. De synpunkter som kommit in ska nu sammanställas och mynna ut i ett förslag till nytt kulturpolitiskt program våren 2020.


Kulturpolitiska programmet 2016-2020
Tillfällig beredning arbetar med att ta fram förslag till nytt kulturpolitiskt program

Har du frågor, välkommen att kontakta Andreas Ottosson som är ordförande i den tillfälliga beredningen, 0704-40 76 90, necrontyrian@gmail.com

 

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 december 2019