Kommentera Skriv ut

Medborgardialog

Här publiceras aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Vad gör du för att må bra?

Mellan 15 september och 15 november har du möjlighet att svara på en enkät om folkhälsa. Välfärdsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en folkhälsostrategi. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att skapa förutsättningar för god folkhälsa. Det ska vara lätt för dig att göra val som är bra för din hälsa!

Enkät om folkhälsa - klicka här för att besvara enkäten

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Bromölla kommun

I Bromölla kommun ska alla invånare kunna bo i goda bostäder. Vi vill att det ska finnas bostäder som motsvarar dina behov. Genom att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram synliggörs vilka prioriteringar vi gör i kommunen för att uppnå detta. Under april månad genomfördes en enkätundersökning på temat "hur vill du bo?" 129 personer svarade på enkäten. Svaren utgör ett bland flera underlag till förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning som arbetats fram. Den 19 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till förslaget. Därefter finns "riktlinjer för bostadsförsörjning" att ta del av här på hemsidan.

/Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 oktober 2017