Kommentera Skriv ut

Medborgardialog

Här publiceras aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Bromölla kommun

I Bromölla kommun ska alla invånare kunna bo i goda bostäder. Vi vill att det ska finnas bostäder som motsvarar dina behov. Genom att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram synliggörs vilka prioriteringar vi gör i kommunen för att uppnå detta. Vi vill gärna veta hur ditt behov av bostad ser ut och ta med detta som en del i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning i Bromölla kommun.

Bidra i arbetet genom att svara på en kort enkät! Vi behöver dina svar senast den 21 april
/Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande


Hur vill du att ungdomsinflytandet ska öka?
Hur minskar vi generationsklyftorna?

Välfärdsberedningen kartlägger dagens möjligheter till ungdomsinflytande och ska ta fram förslag på hur inflytandet kan ökas. Beredningen ska även ta fram förslag till strategi i syfte att minska generationsklyftorna i Bromölla kommun.

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 april 2017