Kommentera Skriv ut

Medborgardialog

Här publiceras aktuella medborgardialoger där du som medborgare kan ge dina synpunkter. Här publiceras också resultat från de dialoger som hållits.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Bromölla kommun

I Bromölla kommun ska alla invånare kunna bo i goda bostäder. Vi vill att det ska finnas bostäder som motsvarar dina behov. Genom att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram synliggörs vilka prioriteringar vi gör i kommunen för att uppnå detta. Under april månad genomfördes en enkätundersökning på temat "hur vill du bo?" 129 personer svarade på enkäten. Svaren utgör ett bland flera underlag till förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning som arbetats fram. Den 19 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till förslaget. Därefter finns "riktlinjer för bostadsförsörjning" att ta del av här på hemsidan.

/Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande

Kontakt

Rebecka Klevendal
Verksamhetsutvecklare
0456-82 27 14
(SMS 0709-17 10 33)
rebecka.klevendal@bromolla.se

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 juni 2017