Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Förskolan Vita Sands utemiljö

Förskolan Vita Sand

Välkomna till Bromölla kommuns förskola på Ivöstrand!

Förskolan Vita Sand ligger i ett naturskönt område, Ivöstrand. Förskolan har närhet till skog och sjö även till idrottsanläggningar, stor-lekplats samt centrum och bibliotek.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

  • Förskolans undervisning utgår från barnens nyfikenhet och intressen vilket möjliggör ett lärande och en trygg miljö att växa i där grunden är jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling.
  • Verksamheten på förskolan värdesätter barnens lek ute - och inomhus. Genom leken utvecklas barnets fantasi, kreativitet, empati, turtagning, sitt språk och sin förmåga att kommunicera.
  • Förskolan kännetecknas av en trygg och välkomnande miljö, där vi möts för att tillsammans inspireras till nyfikenhet och delaktighet. Vi arbetar med att skapa goda lärmiljöer och lärsituationer så väl inomhus som utomhus. Utevistelsen är viktig för barnens inlärning, hälsa och välbefinnande.
  • Förskolans gård är unik, den är uppbyggd för att skapa ett lugn och stimulera våra sinnen genom sand, vatten och växter. Med odlingslådor i trädgården som bidrar till hållbar utveckling, smak och upplevelser. Frukt och bär finns tillgängligt för att plockas spontant av barnen men tas också tillvara på genom att förädla råvarorna.
  • Föräldrakontakten ser vi som viktig där ett nära samarbete med delaktighet ska ske.

Grundverksamheten är ett levande verktyg i verksamheten

I grundverksamheten ingår bland annat:

  • Trygghet
  • Lekfull undervisning
  • Delaktighet
  • Respekt och empati

Utbildningen utgår utifrån läroplanens mål, barnkonventionen och Bromölla kommuns visionsdokument.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vita Sand 2024

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

 

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST

IST

Under våren kommer vi att byta kommunikationsverktyg till IST för förskola och fritidshem. Här kommer vi att hänvisa med länk för att logga in.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Förskolan Vita Sand
Musikvägen
Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
Rektor
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Violinen
0456-82 26 65
(SMS 0709-17 11 19)
vitasand.violinen@skola.bromolla.se

Trumpeten
0456-82 20 20
(SMS 0709-17 12 59)
vitasand.trumpeten@skola.bromolla.se

Klarinetten
0456-82 20 58
(SMS 0721-66 31 11)
vitasand.klarinetten@skola.bromolla.se

Harpan
0456-82 23 11
(SMS 0709-17 10 01)
vitasand.harpan@skola.bromolla.se

Gitarren
0456-82 21 67
(SMS 0709-23 30 66)
vitasand.gitarren@skola.bromolla.se

Mandolinen
0456-82 23 38
(SMS 0709-23 33 01)
vitasand.mandolinen@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 februari 2024