Kommentera Skriv ut

Kulturgrupper

Kulturgrupper för barn och unga våren 2018.

Teaterlek

Lek, fantasi, teater och rörelse.
Via lek, fantasi och glädje skapar vi egna berättelser. Dessa dramatiserar vi sedan
genom improvisation. Vi tränar på att samarbeta, lyssna på varandra och skapa roller.
Vill gruppen göra en föreställning tillsammans finns den möjligheten också.

Tid: Torsdagar kl. 16.45–17.45
Ålder: 7–9 år
Plats: Kulturpunkten
Start 25 januari

Teater och skådespeleri

Spela en roll, improvisera, skapa berättelser och scenuttryck
I teatergruppen arbetar vi med improvisationer och övningar för att utveckla fantasin och
kreativiteten. Deltagarna får prova på olika roller, skapa berättelser och hitta ett eget
scenuttryck. Vi arbetar med samarbete, koncentration och delaktighet. Om gruppen vill,
jobbar vi tillsammans fram en teaterföreställning.

Tid: Tisdagar kl. 17–18
Ålder: Från 10 år
Plats: Fritidsgården Tunnan
Start 23 januari

Skrivande och berättelser

Bolla idéer, skriva, läsa & prata om texter.
Tycker du om att skriva? Att hitta på men även att lyssna på andras berättelser? I denna grupp
får du möjlighet att vara kreativ tillsammans med andra som delar samma intresse. Vi bollar
idéer, läser och pratar om varandras texter. Kreativa skrivövningar blandas med eget skrivande.

Tid: Tisdagar kl 16–17
Ålder: Från 10 år
Plats: Fritidsgården Tunnan
Start 23 januari

Animation

Animera, göra manus, lägga ljud och röster.
Här får du prova på att göra animerad film. Främst i lera men också tecknat eller i andra
material. Grundläggande kunskaper ges i manusskrivande, redigering, ljud och musik.

Tid: Måndagar kl. 16.30–17.30
Ålder: Från 10 år
Plats: Kulturpunkten
Start 22 januari

Grupperna leds av kulturpedagog Caroline Graneheim och är kostnadsfria.
Anmälan och frågor: caroline.graneheim@bromolla.se, 0709–17 12 57
Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2018