Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tomgångskörning

Följande gäller för tomgångskörning i Bromölla kommun.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut. Detta gäller inte om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
miljo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 maj 2018