Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Utvecklingsdagar i förskolan

Viktig information till vårdnadshavare angående utvecklingsdagar i förskolan ht 2021/vt 2022

I Läroplanen i förskolan 18 står: Rektorn har ett särskilt ansvar för att…

”Förskollärare, barnskötare och övrig personal kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (ur läroplan för förskolan, s.16)

Vi har fyra utvecklingsdagar per år i förskolan i Bromölla kommun. Dessa ligger fördelade på två dagar under våren och på två dagar under hösten. Under utbildningsdagarna har vi kompetensutbildning, vilket är en betydelsefull del i att utveckla och förbättra förskolorna. Dessa dagar håller förskolan stängt men förskoleplats kommer att erbjudas till de som har omsorgsbehov. De fyra utbildningsdagarna är:

Utvecklingsdagar förskolan (gäller inte Törnsångaren)
Måndag 20 september
Måndag 1 november
Måndag 10 januari
Onsdag 25 maj

Utvecklingsdagar Törnsångaren
Fredag 24 september
Onsdag 3 november
Tisdag 11 januari
Tisdag 7 juni

Sidan senast uppdaterad: den 22 april 2022