Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Utvecklingsdagar i förskolan

Viktig information till vårdnadshavare angående utvecklingsdagar i förskolan ht 2022/vt 2023

I Läroplanen i förskolan 18 står: Rektorn har ett särskilt ansvar för att…

”Förskollärare, barnskötare och övrig personal kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (ur läroplan för förskolan, s.16)

Vi har fyra utvecklingsdagar per år i förskolan i Bromölla kommun. Dessa ligger fördelade på två dagar under hösten och på två dagar under våren. Under utbildningsdagarna har vi kompetensutbildning, vilket är en betydelsefull del i att utveckla och förbättra förskolorna. Dessa dagar håller förskolan stängt men förskoleplats kommer att erbjudas till de som har omsorgsbehov. De fyra utbildningsdagarna är:

Utvecklingsdagar förskolan
Måndag 19 september 2022
Måndag 31 oktober 2022
Måndag 9 januari 2023
Onsdag 17 maj 2023


Sidan senast uppdaterad: den 30 juni 2022