Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avlösarservice i hemmet - för dig som ansöker om avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar.

Vad är avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stöd från en avlösare gör att du eller din familj kan få tid för er själva. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg. Avlösningen bygger på din och din familjs behov och önskemål. Avlösarservice i hemmet betyder att en avlösare tar hand om dig i ditt hem medan din familj är för sig själva eller, exempelvis, går på möten utanför hemmet. En avlösare ska inte hämta och/eller lämna på dagis, skola eller arbete. I insatsen avlösare i hemmet ingår inga aktiviteter med din avlösare utanför hemmet så som biobesök eller bilturer.

Du kan få avlösarservice varje vecka eller i enstaka situationer på dagtid, kvällar, nätter eller helger. Om du behöver avlösare men behöver komma hemifrån kan du istället ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare, med det bör inte vara en nära familjemedlem eller nära släkting. Det är du och din avlösare som tillsammans bokar in avlösningen, högst de timmar du är beviljad per månad. Du har stort inflytande på vem som ska vara din avlösare!

Vem kan beviljas avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice i hemmet är en insats som är avsedd för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som bor hemma med sin familj. För att beviljas avlösarservice i hemmet måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till avlösarservice i hemmet eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha en avlösare.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.
Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att rekrytera, presentera och anställa avlösare. Enhetschefen kontaktar dig innan rekrytering om det behövs, ibland behövs det inte och enhetschefen kontaktar dig när avlösare finns att presentera.

 När du träffat din avlösare och det känns bra skrivs ett avtal och en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2021