Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Hälsosamtal

Förebyggande arbete är en viktig del av arbetet inom vård- och omsorgsverksamheten. Det år kommunens medborgare fyller 77 år erbjuds de att kostnadsfritt delta i detta arbete genom hembesök av distriktssköterska. Informationsbrev skickas ut.

Vid hembesöket erbjuder vi:

  • Samtal med dig om din hälsa och ditt vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär.
  • Information, råd och stöd för fortsatt hälsofrämjande levnadssätt.
  • Blodtryckskontroll om du önskar det.

Det är självklart frivilligt att medverka. Sekretess råder om samtalet. Tolk finns att tillgå vid behov.

Sidan senast uppdaterad: den 7 februari 2024