Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet.

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Förälder bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?

  • Elev kan endast beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.
  • Rektor beviljar endast ledighet för enskilda angelägenheter.

Villkor för ledigheten

En viktig faktor för elevs skolframgång är närvaro i skolan. Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet. Enligt skollagen får elev beviljas ledighet endast för enskilda angelägenheter. 

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sidan senast uppdaterad: den 11 oktober 2022