Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet.

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Förälder bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?

  • Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.
  • Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/läsår.
  • Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Sök ledighet i god tid

När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås tar man hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås.

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sven Håkansson
Verksamhetschef Utbildning
0456-82 21 91
(SMS 0709-17 11 91)
sven.hakansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 augusti 2017