Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Byaträff i Näsum 2020

Här finns en sammanställning från byaträffen i Näsum den 10 mars över frågor, synpunkter och tankar kring trygghet och vad vi tillsammans kan göra för att öka den upplevda tryggheten.

På byaträffen deltog verksamhetschef för tillväx och utveckling, politiker, kommunchef och kommunpolis.

 • Grannsamverkan
 • Rektor stötta lärare (föräldraansvaret)
 • Samhällsutvecklingen (föräldraansvaret)
 • Digitaliseringsutvecklingen (Sociala)
 • Psykiska ohälsa, nedläggning telefonnummer.
 • Vi sprider en oro och vi pratar sällan om varför vi känner otrygghet.
 • Eftertänksamhet
 • Nattvandring (något bord föreslog att det skulle göras av föreningar mot ekonomiska stöd)
 • Samtala med ungdomar
 • Anmäla brott och misstanke om brott
 • Vara källkritisk
 • Belysning
 • Trygghetsvandring
 • Prata med varandra och gör gemensam ”sak”
 • Plats att ”bus”-köra på.
 • Grundläggande samhällsservice, såsom seniorboende, hyreslägenheter, bank, affär, kommunikationer och vårdcentral
 • Fältarbetare behövs som cirkulerar i byn
 • Återuppta Nattögat
 • Bättre belysning på både platsers och vägar
 • Möta ungdomar när föräldrar fallerar
 • Kameror
 • Träffpunkter för äldre
 • Samlingslokaler
 • Olika boendeformer för äldre centralt i byn
 • Cykelsäkerhet
 • Cykelväg till idrottsplatsen

Övriga frågor och synpunkter som framfördes

 • Saknar information om tidplanen för belysningen till Västanå.
 • Upplever problem med nedskräpningen längs 116. Det tappas mycket på väg till Åsen som sedan sprids längs vägen.
 • Bristande sopning av cykelvägar
 • Problem med snöröjning på bron i Östad. Vem äger den?
 • Möjligheter att använda bussen på LSS boendet ifrågasattes.
 • Annonsering inför mötet ansågs bristfällig.
 • Brister i föräldraskapet framfördes flera gånger under mötet.
Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2020