Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kommunalt dricksvatten

Bromölla har Sveriges godaste kranvatten. Branschorganisationen Svenskt Vatten arrangerade Kranvattentävlingen 2015 där en kunnig jury smakade och bedömde kranvatten från hela landet. Juryns motivering: ”Klockrent med en uppiggande, porlande känsla. Ett riktigt lyxvatten. Gnistrande rent och friskt, men ändå smakfullt med karaktär. Ett vatten som andas hälsa och välbefinnande.”

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det håller hög kvalitet. Dricksvattnet i Bromölla kommun kommer från naturligt grundvatten som pumpas upp från bergborrade brunnar som är mellan 50-100 meter djupa. Härifrån leds det uppumpade grundvattnet vidare till vattenverken, där det behandlas för att sedan pumpas ut på ledningsnätet som färdigt dricksvatten. I Bromölla finns det idag fem vattenverk som tillsammans producerar ca 922 240 m³ dricksvatten varje år.

Bromölla Energi och Vatten ansvarar för av de allmänna vattenanläggningarna i Bromölla kommun. SBVT sköter driften av anläggningarna.

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA

Vattenförsörjningsplan

Sidan senast uppdaterad: den 17 december 2018