Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Kommunalt dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Dricksvattnet i Bromölla kommun kommer från naturligt grundvatten som pumpas upp från bergborrade brunnar som är mellan 50-100 meter djupa. Härifrån leds vattnet vidare till vattenverken, där det behandlas för att sedan pumpas ut på ledningsnätet som färdigt dricksvatten.

Bromölla Energi och vatten (BEVAB)

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB) ansvarar för av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Bromölla kommun.

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB)

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Har du kommunalt vatten kan du vända dig till SBVT om du till exempel undrar över vilken hårdhet ditt vatten har, vill göra en felanmälan eller är nyfiken på vattnets kvalitet. Det är SBVT som sköter driften av anläggningarna.

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Kommunal vatten- och avloppsplan

Den kommunala vatten- och avloppsplanen (VA-planen) ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen)

Vatten- och avloppspolicy

VA-policyn anger riktlinjer för en mer detaljerad planering av den allmänna och enskilda försörjningen av vatten och avlopp inom Bromölla kommun. Syftet är en långsiktigt hållbar utveckling.

Vatten- och avloppspolicy (VA-policy)

Vattenförsörjningsplan

En vattenförsörjningsplan är ett medel för att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Avsikten är att den kommunala vattenförsörjningsplanen tillsammans med andra dokument ska fungera som ett planeringsunderlag i förbindelse med översiktsplanen och beaktas vid detaljplane- och bygglovshantering.

Vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun

Sidan senast uppdaterad: den 17 mars 2021