Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Utstakning och utsättning

Då det är viktigt att byggnaden uppförs på rätt plats, beslutar Myndighetsnämnden i samband med bygglovsgivningen om en utstakning ska ske eller ej. Det är sedan byggherrens ansvar att byggnaden uppförs på rätt plats enligt givet bygglov och att profilerna kommer på plats innan finutsättningen sker.

Utstakningen ska utföras av en mätningskompetent person (sakkunnig inom området). Utstakning kan ske genom kommunens mätningspersonal eller byggherrens sakkunnige om denna efter prövning bedöms kunna ansvara för arbetet.

Grovutstakning

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet av byggnadsplatsen. Utstakningen visar var byggnaden kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar inför den planerade schaktningen av marken. Utstakningen underlättar även uppsättningen av profilerna. Vid grovutstakningen kan även höjd fix sättas ut om så önskas. Husutsättningen sker på den plats som är angiven i ditt beviljade bygglov enligt situationsplanen.

Finutsättning

Finutsättningen sker efter schaktningen och innebär att byggnadens hörn markeras på profilerna med hjälp av spik och tråd. Finutsättningen görs med ett par millimeters noggrannhet. Innan finutsättningen kan ske har beställaren/byggherren satt upp profilerna i trä minst en meter utanför hörnen på den höjd som är bestämd. Det är viktigt att profilerna som används har en god stabilitet.

Vi rekommenderar följande material till profilerna: profilstolpar 45 x 45 mm och profilbrädor 22 x 95 mm.

Observera om du behöver utsättning över var el/tele och VA finns på din fastighet ska du istället kontakta Ledningskollen.se

 

Bild på utstakning

Vill du veta mer om utstakning finner du denna information hos Boverket. Information om mätningskompetens finner du hos Lantmäteriet.

Sidan senast uppdaterad: den 28 mars 2018