Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tömning av sopkärl

Vi samlar in ditt hushållsavfall och ser till att det återvinns och behandlas på rätt sätt med miljön i fokus.

Fyrfack – lätt att göra rätt

I fyrfackskärlen sorteras matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Detta sorteras i två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. Avfallet hämtas med två sopbilar med fyra fack – en bil för varje kärl.

Kärl 1

Töms varannan vecka. Där slänger du: restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2

Töms var fjärde vecka. Där slänger du: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Tillfällig information om tömning direkt efter införandet

Det finns ännu inget tömningsschema eftersom systemet är helt nytt. Ändringar kan tillkomma efter start och då får du som fastighetsägare information om det.
Här finns alla uppgifter om hur vi tömmer kärlen de första veckorna. 

Förlängt hämtningsintervall kärl 1

Om du anmäler kompostering av matavfall till myndighetsnämnden kan du få kärl 1 tömt en gång i månaden. Facket för matavfall lämnas tomt i kärlet. Båda kärlen töms då 13 gånger per år. Anmälan om kompostering hittar du här.

Placering av sopkärl på tömningsdagen

Eftersom fyrfackskärlen har 3 hjul så är de lättare att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig. Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen

På tömningsdagen ska kärlen stå vid fastighetsgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar. För att dina fyrfackskärl ska kunna tömmas måste uppställningsplatsen och dragvägen fram till där sopbilen stannar vara hårdgjord.

Fyrfackskärlen ska stå på en plan, kantfri och hårdgjord yta utan något i vägen som gör det svårt för sophämtaren att vända på kärlet eller dra det fram till sopbilen.

Dragvägen ska även den vara hårdgjord (till exempel asfalt, stensatt eller gjutet).

 

Vi hjälper dig att göra rätt

Ibland behöver de som sköter sophämtningen meddela något till dig. Då hänger vi ett meddelande på avfallskärlets handtag. Där berättar vi vad du behöver åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt nästa gång. Om anvisningarna inte följs kan det hända att vi inte kan tömma ditt kärl.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Carlssons Renhållning AB som hämtar ditt avfall.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfällen, vänligen kontakta vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Ändrade tömningsdagar

Vid storhelger och röda dagar kan samtliga tömningar påverkas, ställ ut ditt kärl och låt det stå kvar tills det blivit tömt. Ändrade dagar gäller för hämtning av hushållsavfall, sommarhämtning, och hämtning av trädgårdsavfall.

Extra hämtning

Vid övriga tider på året kan du beställa extra hämtning, kontakta Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se. Extrahämtning ingår inte i din avfallsavgift och kostar extra per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall (inte trädgårdsavfall eller vitvaror) ingår i ditt ordinarie avfallsabonnemang med ett hämtningstillfälle per år och hushåll. Vid behov kan beställning göras hos vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se
Mer information om grovavfall hittar du här

Hämtning av trädgårdsavfall

Om du vill bli av med ditt trädgårdsavfall kan du lämna det på Åsens avfallsanläggning. Bromölla kommun erbjuder en extratjänst med ett abonnemang för trädgårdsavfall, där ingår ett 240 liters kärl som töms varannan vecka mellan vecka 11 och vecka 46.

Avgift för trädgårdsavfall hittar du under avgifter, regler och abonnemang

Kontakta vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se om du vill beställa ett abonnemang.

Uppehåll i hämtning

Om din fastighet inte kommer att nyttjas under en period kan du ansöka om uppehåll från avfallshämtning. För permanentbostad gäller att fastigheten inte nyttjas under en period på minst 6 månader respektive 12 månader för fritidsbostad. Ansökan om uppehåll i avfallshämtning hittar du här

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
avfallsanlaggning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 mars 2021