Kommentera Skriv ut

Befolkning, arbete, statistik

Här hittar du statistik om befolkning, förvärvsarbete och näringsliv.

Ett smakprov av statistik i Bromölla kommun

  • Totalarean är 197,14 km2 fördelat på 162,48 km2 landareal, 22,78 km2 inlandsvatten och 11,87 km2 havsvatten.
  • Här finns drygt 12 600 invånare och av dem bor knappt 7 900 i centralorten Bromölla.
  • 77 % i åldrarna 20 – 64 år förvärvsarbetar

Statistik

Kommunfakta ger Statistiska centralbyrån (SCB) en övergripande information om kommunen och dess invånare. Längst ner på sidan hittar du PDF-filer med Kommunfakta 2011-2017. I Statistikdatabasen kan du själv ta fram den statistik som du är intresserad av.

Befolkningsstatistik per tätort

Tätorterna hade följande befolkningsmängd den 31 december 2016. Föregående års siffra finns inom parentes.

  • Bromölla - 7883 invånare (7842)
  • Gualöv - 514 invånare (513)
  • Nymölla - 269 invånare (263)
  • Näsum - 1102 invånare (1081)
  • Valje - 700 invånare (688)
  • Övriga områden - 2147 invånare (2119)
  • Restförda - 10 (7)

Medborgarundersökning

Bromölla kommun deltar vartannat år i SCB:s medborgarundersökning. Invånarna svarar då på en enkät om hur de tycker det är att bo och leva i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter samt vad de anser om sina möjligheter till inflytande. Bromöllas medborgarundersökning 2017.

Inom näringslivet i Bromölla kommun görs olika undersökningar. Resultaten av dessa kan du ta del av under Näringsstatistik.

Jämför Bromölla kommun med andra kommuner

Hur står sig Bromölla i förhållande till andra? I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du jämföra kostnader, kvalitet och resultat för områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola samt socialtjänst.

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa verksamheterna från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Sidan senast uppdaterad: den 13 december 2017