Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Befolkning, arbete, statistik

Här hittar du statistik om befolkning, förvärvsarbete och näringsliv.

Ett smakprov av statistik i Bromölla kommun

  • Totalarean är 197,14 km² fördelat på 162,48 km² landareal, 22,78 km² inlandsvatten och 11,87 km² havsvatten.
  • Här finns 12 759 invånare per den 31 december 2020, och av dem bor drygt 8 000 i centralorten Bromölla.
  • 86 % i åldrarna 20 – 64 år förvärvsarbetar (2019).

Statistik

Kommunfakta ger Statistiska centralbyrån (SCB) en övergripande information om kommunen och dess invånare. Längst ner på sidan hittar du PDF-filer med Kommunfakta 2011-2019. I Statistikdatabasen kan du själv ta fram den statistik som du är intresserad av.

Befolkningsstatistik per tätort

Tätorterna hade följande befolkningsmängd den 31 december 2020. Föregående års siffra finns inom parentes.

  • Bromölla - 8087 invånare (8139)
  • Gualöv - 518 invånare (531)
  • Nymölla - 254 invånare (251)
  • Näsum - 1074 invånare (1087)
  • Valje - 668 invånare (686)
  • Övriga områden - 2151 invånare (2167)
  • Restförda - 7 (9)

 

Medborgarundersökning

Bromölla kommun deltar vartannat år i SCB:s medborgarundersökning. Invånarna svarar då på en enkät om hur de tycker det är att bo och leva i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter samt vad de anser om sina möjligheter till inflytande. 

Medborgarundersökning Bromölla kommun 2019

Inom näringslivet i Bromölla kommun görs olika undersökningar. Resultaten av dessa kan du ta del av under Fakta om näringslivet.

Jämför Bromölla kommun med andra kommuner

Hur står sig Bromölla i förhållande till andra? I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan du jämföra kostnader, kvalitet och resultat för områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola samt socialtjänst.

I Kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa verksamheterna från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Sidan senast uppdaterad: den 28 juni 2021