Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Per-Anders Green och Maria Block

Näringslivsarbete i Bromölla kommun

I mitten på 90-talet kom våra beslutsfattare till insikt om att vi inte längre kunde sätta vår tillit till de stora arbetsgivarna vad gällde arbetstillfällen och skattekraft. Ett sätt att öka bredd och minska sårbarhet var att aktivt börja arbeta med att frågor kopplat till företagsservice och näringslivsutveckling.  Per- Anders Green anställdes på halvtid och Bromölla Industristiftelse var huvudman. Ganska snabbt växlades tjänsten upp till heltid och en bit in på 2000-talet blev så kommunstyrelsen ansvarig för verksamheten. Under många år var en tjänst dedikerad uppdraget att arbeta med och samordna insatser kopplat till mål om ett allt starkare näringsliv och ett än bättre företagsklimat. I mars månad 2017 började Maria Block på enheten och därmed fanns möjlighet att jobba såväl bredare som djupare med frågorna.

Så är läget idag, vi är två stycken på kommunens näringslivsenhet. Det grundläggande tänket är inte att vi och kommunen ska skapa tillväxt, vi ska skapa förutsättningar för en sådan. Detta borde på kort och på lång sikt. Lite förenklat kan man också säga att enheten arbetar på två spår. Dels handlar det om att driva och samordna insatser internt kommunalt, dels verkar vi mycket utåt mot företag och partners. I många fall fungerar vi också som brygga och lots mellan kommun och näringsliv.

Vissa av de inslag som lyfts i vår handlingsplan arbetar vi med tillsammans medan andra delar har en tydligare ansvarsfördelning. På så sätt kan vi fungera som såväl generalist som specialist.

Läs mer om vår näringslivsplan och strategi


Kontakt

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 juli 2024