Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Är du mellan 16 och 20 år och har hoppat av gymnasiet, aldrig börjat eller har du inte en gymnasieexamen?

Sveriges kommuner har ett ansvar enligt skollagen att löpande under året hålla sig informerade om dessa ungdomarna har någon sysselsättning.

En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. För oss är det därför viktigt att rätt insatser för ungdomen sätts in, så att utvecklingsprocessen kan fortsätta utan längre avbrott. Och allra viktigast är att insatserna som görs utgår ifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål.


Vi kan hjälpa dig med att komma igång med studier, få praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, delta i aktiviteter enskilt eller i grupp med mera. Därför gör vi tillsammans med dig en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.


Följ oss på

Facebook: KAA Bromölla kommun
Instagram: @kaabromolla


 

Kontakt

Carina Berg Johansson
Samordnare kommunalt aktivitetsansvar
0456-82 25 07
(SMS 0709-23 31 50)
carina.berg-johansson@bromolla.se

Kristina Svensson
Ungdomscoach
(SMS 0709-17 14 78)
kristina.svensson@bromolla.se

Susanne Westerdahl
Ungdomscoach
0709-17 14 69
susanne.westerdahl@bromolla.se

Jenny Ahlgren
Fritidsledare Tunnan/KAA
0456-82 25 09
(SMS 0709-23 31 52)
jenny.ahlgren@bromolla.se

Rickard "Kalle" Johansson
Fritidsledare Tunnan/KAA
0456-82 25 10
(SMS 0709-23 31 53)
rickard.johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 juli 2017