Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bostad med särskild service

Vad är bostad med särskild service?

Bostad med särskild service betyder att du som har en funktionsnedsättning kan flytta till egen lägenhet med personal nära dig dygnet runt, det kallas då gruppbostad. Om du inte behöver personal nära dig dygnet runt så kan du bo i en lägenhet där personal kommer till dig när ni har planerat det, det kallas för servicebostad.

I bostad med särskild service ingår stöd och hjälp med omvårdnad, hygien, inköp, städ och kontakt med exempelvis sjukvård och stöd vid viss medicinering. Det ingår även stöd för att du ska kunna hitta på roliga aktiviteter vilka du bestämmer och planerar tillsammans med personal.

I bostad med särskild service ingår inga resor. Om du och din personal ska åka någonstans kan du använda dig av färdtjänst eller kollektivtrafik (buss och tåg).

För att läsa mer om gruppbostad och servicebostad, läs nedan.

Vem kan få bostad med särskild service?

Bostad med särskild service är en insats som är avsedd för vuxna med funktionsnedsättning. För att beviljas bostad med särskild service måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till bostad med särskild service. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Att bo i en gruppbostad eller servicebostad kostar dig inget extra. Du betalar hyra för din lägenhet. Om du vill ha internet så har du ett eget abonnemang för det. Du köper din egen mat och köper de möbler, den inredning och de husgeråd du behöver i din bostad.

Du kan söka bostadstillägg om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning för din hyra på gruppbostad eller servicebostad.

Gruppbostad

Gruppbostad

I Bromölla kommun finns fem olika gruppbostäder. Läs mer om gruppbostad

Servicebostad

Servicebostad

I Bromölla kommun finns en servicebostad. Läs mer om servicebostad

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Anna Nilsson
Enhetschef
0456-82 20 07
(SMS 0709-17 14 17)
anna.nilsson1@bromolla.se

Rebecca Lundström
Enhetschef
0456-82 25 99
(SMS 0709-17 11 24)
rebecca.lundstrom@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 juli 2019