Kommentera Skriv ut

Personal

Charlotte Lillienstierna
Sång, grundkurs, kör, musikvalet på Humleskolan.

Johanna Hedlund
Bleckblås, ensemble, orkesterprojekt, musikvalet Humleskolan

Helena Janhans Öringe
Saxofon, klarinett, orkesterprojekt.

Urban Gunnarh
Keyboard, grundkurs, kompanjon-lärarskap, fiol, ensemble.

Patrik Olsson
Gitarr, ensemble, musikvalet på Humle.

Gunnar Thorsson
Piano, keyboard, tvärflöjt, grundkurs, ensemble.

Johan Melén
Slagverk, ensemble, musikvalet på Humle.

Kontakt

Charlotte Lillienstierna
0456-82 26 80
charlotte.lilliestierna@skola.bromolla.se

Johanna Hedlund
0456-82 26 82
johanna.hedlund@skola.bromolla.se

Helena Janhans Öringe
0456-82 26 81
helena.janhansoringe@skola.bromolla.se

Urban Gunnarh
Musikledare
0456-82 22 64
urban.gunnarh@bromolla.se

Gunnar Thorsson
0456-82 26 84
gunnar.thorsson@skola.bromolla.se

Patrik Olsson
0456-82 26 86
patrik.olsson@skola.bromolla.se

Johan Melén
0456-82 26 85
johan.melen@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 januari 2019