Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Skolbussen

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och särskola som uppfyller de krav som finns om avstånd, trafikförhållanden och funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts.

Elev som väljer att gå i en annan skola än upptagningsområdet eleven tillhör, har inte rätt till skolskjuts. För individuell prövning av skolskjuts ska vårdnadshavaren fylla i blankett Ansökan om skolskjuts

Avståndsregler

Kommunen har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan bostaden och skolan:

  • alla elever i klass 0-3 har rätt till skolskjuts om de har minst 3 km till skolan
  • alla elever i klass 4-6 har rätt till skolskjuts om de har minst 4 km till skolan
  • alla elever i klass 7-9 har rätt till skolskjuts om de har minst 5 km till skolan

Växelvis boende

När det gäller skolskjuts för elev, som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna, har kommunen enligt skollag och beslut i kommunen skyldighet att göra en behovsprövning. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på blankett Ansökan om skolskjuts växelboende. Beviljad ansökan gäller för pågående läsår. Ny ansökan ska lämnas senast vid maj månads utgång.

Terminskort

Skolskjutskort/busskortsreflex delas ut på respektive skola till de elever som har rätt till skolskjuts. Korten/reflexen är en värdehandling och ska förvaras därefter.

Mer information

Bromölla kommuns regler för skolskjuts finns i skolskjutsfoldern:
Regler för Bromölla kommuns verksamhet med skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och särskola

Kontakt

Georgina Kela
Skolskjutssamordnare
0456-82 20 08
georgina.kela@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 oktober 2022