Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Skolbussen

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola som uppfyller de krav som finns om avstånd, trafikförhållanden och funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts.

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som uppfyller de krav som finns om avstånd, trafikförhållanden och funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts. En ansökan via blanketten Ansökan om skolskjuts ska skickas in vid varje stadiebyte, då avståndet ändras. Ny ansökan lämnas senast vid april månads utgång.

Avståndsregler

Kommunen har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan bostaden och skolan:

  • alla elever i åk F-3 har rätt till skolskjuts om de har minst 2 km till skolan
  • alla elever i åk 4-6 har rätt till skolskjuts om de har minst 3 km till skolan
  • alla elever i åk 7-9 har rätt till skolskjuts om de har minst 4 km till skolan

Växelvis boende

När det gäller skolskjuts för elev, som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna, har kommunen enligt skollag och beslut i kommunen skyldighet att göra en behovsprövning. En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på blankett Ansökan om skolskjuts växelboende. Beviljad ansökan gäller för pågående läsår. Ny ansökan lämnas senast vid april månads utgång.

Terminskort

Skolskjutskort/busskortsreflex delas ut på respektive skola till de elever som har rätt till skolskjuts. Korten/reflexen är en värdehandling och ska förvaras därefter.

Att gå i en annan skola

Elev som väljer att gå i en annan skola än upptagningsområdet eleven tillhör, har inte rätt till skolskjuts. För individuell prövning av skolskjuts ska vårdnadshavaren fylla i blankett Ansökan om skolskjuts.

Mer information

Bromölla kommuns regler för skolskjuts finns här i skolskjutsfoldern. Skolskjutsfolder

Busstidtabell för Lå 2024 - 2025

Kommer att publiceras här i augusti

Kontakt

Pernilla Eknö
Skolskjutssamordnare
0456-82 21 55
pernilla.ekno@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 juni 2024